کمیتۀ بین‎المللی صلیب سرخ: بهبودی در اوضاع افغانستان نمی‌بینیم

/

دبیرکل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، برعکس نیروهای آیساف زیرفرماندهی ناتو در اوضاع امنیتی افغانستان کدام بهبودی نمی‌بیند. ازنگاه او مردم عادی افغانستان دراین اوضاع با مشکلات روبه رو می باشند.
دبیرکل کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز سه شنبه در دهلی جدید گفته است: صلیب سرخ برعکس نیروهای کمک به حفظ امنیت زیرفرماندهی ناتو در افغانستان (آیساف) کدام بهبودی در اوضاع امنیتی نمی‌بیند.
یویس داکورد گفته است: در محاکمه اوضاع « ما خود را از ناتو کنار می‌کشیم». او افزوده است: «هنگامی‌که شش ماه اخیر درنظر گرفته شود، طبعاً می‌توان لحظه‌یی را یافت که اوضاع بهتر است. اما درکل ما فکر می‌کنیم که اوضاع برای مردم افغانستان دشوار است واین چیزی است که باید بدان پرداخت».
داکورد در پایتخت هندوستان گفت: برای مددگاران، دسترسی مستقیم به مردم نسبت به یک سال پیش مشکل تر گردیده است. او افزود: «بگذارید امیدوار باشیم که اوضاع بهتر از آنچه انکشاف می‌یابد که ما انتظار داریم. اما اوقات دشواری را در پیشرو داریم».
یویس داکورد از این ابراز نگرانی نمود که با بیرون رفتن نیروهای جنگی ناتو از افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴ ، کمک‌های بین المللی به مردم افغانستان بخشکند. او گفت: «خطر واقعی آن وجود دارد که در این وقت دیگر کدام کمکی برای افغانستان وجود نداشته باشد. این کشور به کمک
ضرورت دارد».
آیساف دوهفته پیش به ارتکاب اشتباه در ارایه آن آماری اعتراف نمود که درسال گذشته حکایت از کاهش حملات طالبان داشت. آیساف تا هنوز هم برآن ارزیابی از اوضاع برمبنای ارقام اشتباه آمیز ایستادگی می کند که اوضاع در افغانستان بهبود یافته است.

اشتراک گذاري با دوستان :