کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان: کسانی‌که عذر موجه دارند، باید پذیرفته شوند

سه شنبه 12 عقرب 1394/

کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان “UNHCR” می‌گوید که مطابق به کنوانسیون‌های بین المللی، آنعده از شهروندان افغانستان که واجد شرایط پناهنده‌گی هستند، باید از سوی کشورهای میزبان پذیرفته شوند.
نادر فرهاد سخنگوی این اداره روز دوشنبه گفت، کسانی‌که ترس موجه به خاطر در مخاطره قرار داشتن زنده‌گی‌شان به سبب ملیت، مذهب و عقاید mandegar-3سیاسی و عضویت در یک سازمان خاص اجتماعی از کشورهای‌شان فرار می‌کنند، واجد شرایط پناهنده‌گی هستند.
آقای فرهاد در ادامه به رادیوی آزادی گفت: « زمانی‌که افراد واجد شرایط پناهنده‌گی هستند در مطابقت با کنوانسیون‌های بین المللی به خصوص پروتوکول ۱۹۶۷ کشورهای میزبان دسته‌هایی از مردم را که هویت پناهنده‌گی شان تثبیت شده به عنوان پناهجو بشناسد.»
آقای فرهاد گفت، افرادی‌که به سبب مشکلات اقتصادی، فقر گسترده و میزان بیکاری بلند کشورهای شان را ترک می‌کنند پناهنده نه بلکه مهاجرین اقتصادی گفته می‌شوند.
به گفته وی، هرگاه چنین افراد از سوی کشورهای میزبان پذیرفته نشوند در صورت توافق کشورشان می‌ توانند به عنوان دسته مهاجرین اقتصادی در کشورهای میزبان باقی بمانند.
این سخنان پس از آن مطرح می‌شوند که به اساس گزارش‌ها اخیراً رییس جمهورغنی پس از اعلام حکومت جرمنی مبنی بر اخراج شماری از پناهجویان گفته که حکومت حاضر است تا پناهجویان رد شده را بپذیرد.
گفته می‌شود که آقای غنی این مساله را در صحبت تلیفونی با یک مقام جرمنی بیان کرده است.
این حرف آقای غنی واکنش‌های تندی را از سوی نهادهای مختلف به همراه داشت.
وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان افغانستان گفته است که خارج از چهارچوب تفاهمنامه امضا شده با جرمنی، دولت آماده پذیرش پناهجویان اخراج شده نیست.
عالمی بلخی از کشورهای اروپایی خواسته است که مهاجرین را بدون هیچگونه تبعیض بپذیرند.
اظهارات اخیر رییس جمهور غنی پیام‌های تندی را از سوی پناهجویان در اروپا و تعداد دیگر از مردم را نیز بدنبال داشت، این پیام‌ها به صورت گسترده در شبکه‌های اجتماعی نشر شده اند.
تعدادی از پناهجویان افغانستان در اروپا خطاب به رییس جمهور غنی گفته اند که حکومت وی نتوانسته در تامین امنیت، حفظ جان، ناموس و مال آنان موفق باشد بناً خود برای نجات از این وضعیت کشور شان را ترک کرده اند.

آنان گفته اند که با فروش جایدادهای شان خود را با مشکلات زیادی به اروپا رسانیده اند و هیچ راهی برای برگشت ندارند.
به اساس معلومات کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، در نُه ماه اول سال جاری میلادی یکصد و بیست و چهار هزار افغانستانی در چهل و چهار کشور صنعتی جهان درخواست پناهنده‌گی داده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.