کمیسیـون انتخـابات از قبول مسـوولیت فـرار می‌کنـد/ کمیسیون شکایات انتخاباتی: کمیسیـون انتخـابات خود کارمندان متخلفش را به نهـادهای عـدلی و قضـایی معرفی کنـد

گزارشگر:ناجیه نوری ۲۷ عقرب ۱۳۹۸

مسوولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند که نیازی نیست کمیسیون انتخابات کارمندان متخلف‌اش را به کمیسیون شکایات معرفی کند. به گفتۀ آنان، کمیسیون انتخابات می‌تواند در مورد کارمندان متخلف، خود تصمیم بگیرد و متخلفان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
قاسم الیاسی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: «کمیسیون انتخابات می‌تواند در مورد کارمندان متخلف این نهاد تصمیم بگیرد و نیازی نیست که کمیسیون اسناد کارمندان متخلف را به کمیسیون شکایات جهت بررسی بفرستد».
mandegarبه گفتۀ آقای الیاسی: «کمیسیون انتخابات صلاحیت دارد کارمندان متخلف خود را شناسایی، اسنادشان را بررسی و با در نظرداشت تخلف و تخطی صورت گرفته، از وظیفه سبک‌دوش و یا به دادستانی معرفی نماید».
این گفته‌ها پس از آن مطرح می‌شوند که کمیسیون انتخابان در فیصله‌نامه‌یی از دبیرخانۀ خود خواستار معرفی کارمندان متخلف در انتخاباتِ ۲۷ میزان به کمیسیون شکایات انتخاباتی شده است.
آقای الیاسی خاطر نشان کرد: «کمیسیون انتخابات براساس مادۀ بیست و سوم، بند سوم قانون انتخابات صلاحیت دارد که کارمندان متخلف‌‌اش را از وظیفه برکنار و یا به دادستانی معرفی کند».
ماده بیست و سه، بند سوم قانون انتخابات مشعر است: کمیسیون کارمندان دایمی و موقت انتخابات را در صورت نقض احکام این قانون و یا سایر قوانین مرتبط از وظیفه سبک‌دوش نموده غرض تعقیب عدلی و قضایی به مراجع ذیصلاح معرفی نماید.
سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در ادامۀ گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار تصریح کرد: « تا امروز{دیروز} هیچ کارمند متخلف کمیسیون انتخابات از سوی این نهاد به کمیسیون شکایات معرفی نشده‌است».
موفق نشدیم تا دیدگاه مسوولان کمیسیون انتخابات را نیز در این زمینه به دست آوریم.
این درحالی‌ست که کمیسیون انتخابات روز شنبه هفته روان در فیصله‌نامۀ شمارۀ ۱۰۷ خود، دبیرخانۀ این کمیسیون را موظف کرد تا فهرست تمام کارکنان انتخاباتی را که در جریان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تخطی و تخلف کرده اند، تا روز سه شنبه یعنی دیروز به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی کند.
براساس این فیصله‌نامه کمیسیون انتخابات، رییسان محل انتخاباتی که مسوول امضا و مُهر فورم نتایج و درست‌نوشتن آرای نامزدان بدون قلم‌خورده‌‍گی در فورم نتایج مربوط‌ اند، اما وظایف‌شان را به درستی انجام نداده‌اند، آمر و مأمور ولسوالی، مدیر مرکز، رییس محل و کارکنان ثبت معلومات بایومتریک رأی‌دهندگان که روند رأی‌دهی بدون بایومتریک در محلات رأی‌دهی‌شان صورت گرفته است، از کارمندان متخلف حساب شده‌اند.
اعضای رهبری کمیسیون انتخابات در این تصمیم خود آمرین و مأمورین ولسوالی، مدیر مرکز، رییس محل و کارمند بایومتریک که ماشین بایومتریک یا کارت حافظه مربوط به محل رأی‌دهی‌شان مفقود شده و به دفتر مرکزی مواصلت نکرده، یا مواد انتخاباتی از نزدشان با استفاده از زور اخذ شده و گزارش نداده باشند و در آرای مندرج فورم‌های نتایج و معلومات مندرج دستگاه‌های بایومتریک محل رأی‌دهی مربوط‌شان تفاوت وجود داشته باشد نیز از جمله کارمندان متخلف به حساب می‌آیند.
معرفی کارمندان متخلف کمیسیون انتخابات به نهادهای عدلی و قضایی یکی از خواست‌های تکت‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر و احزاب سیاسی نیز است که تاهنوز عملی نشده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.