کمیسیون انتخابات: احتمال تأخیر در تقویم انتخابات وجود دارد

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۱۱ حوت ۱۳۹۷

مسوولان در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که مشکلات موجود در روند نام‌نویسی رأی‌دهنده‌گان براساس سیستم بایومتریک، احتمال تغییر تقویم انتخابات ریاست جمهوری را تقویت می‌کند.
آنان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گویند که در روند نام‌نویسی رأی‌دهنده‌گان براساس سیستم بایومتریک مشلاتی وجود دارد، اما آنان در پی حل آن اند.
mandegarهمزمان با این، مسوولان در نهادهای ناظر انتخاباتی، برخی از کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی را «کم‌تجربه» و «غیرمسلکی» می‌خوانند و می‌گویند که همین امر سبب خواهد شد که انتخابات ریاست جمهوری با تأخیر برگزار شود.
ذبیح الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری توسط کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات اعلام شده است، اما کارهای اجرایی آن به دوش اعضای جدید کمیسیون انتخابات قرار گرفته خواهد گرفت که خود یک چالش است.
آقای سادات می‌افزاید تعدیلاتی که در قانون انتخابات وارد شده است، احمتال دارد منجر به تغییر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود. او اما تأکید می‌کند که اعضای جدید کمیسیون انتخابات با توجه به شرایط فعلی در مشورت با هم در این مورد تصمیم خواهند گرفت.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات با اشاره به چالش‌های انتخابات پارلمانی می‌گوید که پس از معرفی کمیشنران جدید، تصمیم گرفته خواهد شد که تغییراتی را در تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وارد کنند یا رویکرد دیگر را روی دست گیرند؟
ذبیح‌الله سادات بیان داشت که روند نام‌نویسی رأی‌دهنده‌گان نیاز به زمان بیشتر دارد و فعلاً کمیسیون از این ناحیه با مشکلاتی روبه‌رو است، بناً همین مسأله شاید موجب شود تقویم انتخابات تغییر کند.
در همین حال، مسوولان در بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان می‌گویند که به دلیل نبود وقت، کمیشنران جدید نمی‌توانند انتخابات ریاست جمهوری را در ۲۹ سرطان برگزاری کنند.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) به ماندگار می‌گوید که فضای بی‌اعتمادی به کمیسیون‌های انتخاباتی و نبود فرصت کافی برای کارهای مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری از چالش‌های عمدۀ فراراه مسوولان جدید کمیسیون‌های انتخاباتی خواهد بود.
آقای رشید می‌افزاید که اعلام نشدن نتایج انتخابات پارلمانی کابل و برخی از ولایت‌ها و نبود زمان برای انجام کارهای مقدماتی، مانند نام‌نویسی رأی‌دهنده‌گان براساس سیستم بایومتریک، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در تاریخ ۲۹ سرطان با مشکل مواجه خواهد ساخت.
او با اشاره به فهرست کمیشنرانی که از طرف نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رأی گرفتند می‌گوید: «بیشتر کسانی که مورد تأیید نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفتند، کم‌تجربه‌ و غیرمسلکی اند. رویکرد گزینشی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در برابر کمیشنران ناشی از بی‌خبری و نداشتن مطالعۀ دقیق آنان است».
رییس اجرایی فیفا گفت که هر چند در میان کمیشنران گزینش شده افراد توانمند وجود دارد، اما در تصامیم بزرگ آنان در اقلیت قرار می‌گیرند. آقای رشید، موفقیت انتخابات ریاست جمهوری را در همگرایی و سرعت کار کمیشنران کمیسیون انتخابات می‌داند و می‌گوید که برگزاری انتخابات در ۲۹ سرطان ممکن نخواهد بود.
به گفتۀ رشید: در صورتی که کمیشنران بتوانند در ظرف یک ماه به چالش فعلی رسیده‌گی کنند، می‌توانند در مورد سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری تصمیم بگیرند، زیرا در حال حاضر چالش‌های موجود در این نهاد خیلی زیاد و رسیده‌گی به آن زمان‌گیر است.
این مسوولِ نهاد ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که در اول جوزا سال آینده، عمر حکومت فعلی پایان می‌یابد، اما براساس برخی ملاحظات، کمیسیون انتخابات ۲۹ سرطان را تاریخ برگزاری انتخابات اعلام کرد، ولی برگزاری انتخابات در آن تاریخ نیز ممکن نخواهد بود.
او اظهار داشت که احتمال رفتن انتخابات به دور دوم نیز زیاد است، در آن صورت دور بعدی انتخابات به ماه میزان و عقرب برگزاری خواهد شد که در آن صورت، کمیسیون با مشکلات حقوقی نیز مواجه می‌شود.
آقای رشید با اشاره به روند گفت‌وگوهای صلح بیان داشت که این روند گفت‌وگوهای نماینده‌گان طالبان و امریکا نیز بالای روند انتخابات سایه افگنده است و ممکن یک قسمت از کارهای انتخابات را تحت تأثیر قرار دهد.
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که محمداشرف غنی رییس حکومت وحدت ملی، در ۲۳ دلو سال جاری اعضای کمیسیون انتخابات را عزل و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرد. همچنان، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه، دهم حوت به کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخابات رأی دادند و قرار است آنان تا چند روز دیگر رسماَ در کمیسیون انتخابات به کار آغاز کنند.
گفتنی است که هفتۀ گذشته محمداشرف غنی در مراسمی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان معین آن اطمینان داد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.