کمیسیون انتخابات به جوانان: فرهنگ انتقال مسالمت‎آمیز قدرت را پایه‎گذاری کنید

25 قوس 1392/

کمیسیون مستقل انتخابات از جوانان افغانستان خواست با حضور گسترده در مراحل مختلف انتخابات و حضور در پای صندوق‌های رای، سلامت و شفافیت انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری را تضمین کنند.
یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه در سمیناری که در کابل برگزار شد، گفت: «تردیدی نیست که حضور همگانی مردم در انتخابات یک اصل است؛ اما کشور ما که از یک مرحله حساس به مرحله دیگری گزار می‌کند، اشتراک و حضور گسترده جوانان در انتخابات تعیین‌کننده ترین معیار مشروعیت حکومت آینده است».mandegar-3
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرد که جوانان با حضور گسترده در پای صندوق‌های رای، فرهنگ انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را در افغانستان پایه‌گذاری کنند. رییس کمیسیون انتخابات تاکید کرد که جوانان با حضورشان در انتخابات می‌توانند آینده روشنی را برای افغانستان ترسیم کنند و از داخل‌شدن دوباره این کشور به بحران جلوگیری نمایند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برای سهم‌گیری جوانان در انتخابات، با کمیسیون انتخابات همکاری می‌کند و سمینارهایی که در کابل و ولایات برگزار می‌شوند، وزارت اطلاعات و فرهنگ در آن نقش گسترده دارد.
سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در این سمینار از همه جوانان افغانستان تقاضا کرد تا حضور گسترده‌یی در انتخابات داشته باشند. آقای رهین نقش جوانان را در مسایل سیاسی با اهمیت خواند: «اصلاً هر جایی که جوان نقش نداشته باشد عجیب است. هر جایی که جوان نقش نداشت، هر جریان و پروسه‌یی که باشد، خالی از روح زندگی است. خالی از نشاط است؛ خالی از بالندگی و خالی از جهش و جنبش و پیشرفت و اعتلا است».
در همین حال، جوانان می‌گوید آگاهی‌دهی در مورد انتخابات می‌تواند حضور مردم در پای صندوق های رای را پررنگ تر بسازد.
طوبی سنگر، یک تن از اشتراک کنندگان سمینار روز گذشته گفت: «آگاهی جوانان نسبت به انتخابات کم است. اگر بیشتر به ولایات توجه شود، بهتر است؛ به خاطری که در کابل جوانان به انترنت دسترسی دارند، ولی این آگاهی ها باید در ولایت بیشتر شود».
برخی از جوانان اشتراک کننده در این سیمینار می‌گویند آگاهی دادن به جوانان می‌تواند تضمین کننده اشتراک گسترده همه مردم در انتخابات باشد، زیرا جوانان می‌توانند خانواده‌های خود را نیز در پای صندوق های رای بیاورند.
کریم الله خاوری، یک تن از اشتراک کنندگان گفت: «اگر جوانان در انتخابات سهمی نگیرند، مشروعیت انتخابات زیر سوال خواهد رفت. ۶۵ درصد جمعیت افغانستان را جوانان تشکیل می دهند. جمع بزرگی از جوانان اگر در انتخابات شرکت نکنند، معنای انتخابات چیست؟»
جوانانی که در این سیمینار اشتراک کردند، تاکید نمودند که باید زمینه حضور آن ها در انتخابات فراهم شود. آن ها تاکید کردند که ناامنی و فاصله دور مراکز رایدهی از روستاها، می تواند مانع حضور جوانان در انتخابات شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.