کمیسیون انتخابات: زمان برگزاری انتخابات را امروز اعلام می‌کنیم

گزارشگر:ناجیه نوری / چهارشنبه 10 اسد 1397 ۹ اسد ۱۳۹۷

مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند: امروز تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام می‌شود.
عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخن‌گوی کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار گفت: «کمیسیون انتخابات روی مسودۀ تقویم برگزاری انتخابات کار کرده و نشست مشورتی را با اعضای جامعه مدنی، نهادهای ناظر بر انتخابات و احزاب سیاسی به منظور چگونه‌گی تاریخ برگزاری mandegar-3انتخابات داشته است.»
به گفتۀ ابراهیمی: پس از نشست با این نهادها قرار شد تاریخ برگزاری انتخابات امروز (چهارشنبه ۱۰ اسد/ مرداد) اعلام شود.
معاون سخن‌گوی کمیسیون انتخابات تصریح کرد که قرار فیصلۀ این کمیسیون انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای ولایتی هم‌زمان برگزار خواهد شد.
او اضافه کرد که تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی غیر قابل تغییر است و در زمان معیین آن یعنی تاریخ ۲۸ میزان/ مهر سال روان برگزار خواهد شد.
این درحالی‌ست که که گفته‌های وجود دارد که گویا حکومت در تبانی با کمیسیون انتخابات قصد دارد برگزاری انتخابات پارلمانی را به تعویق انداخته و تاریخ انتخابات پارلمانی را هم‌زمان با تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کند.
با این حال بحث‌های وجود دارد که در هفتۀ آینده، حکومت تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را نیز مانند انتخابات شورای ولسوالی‌ها به تعویق انداخته و برای تاخیر در انتخابات امنیت و مشکلات اقتصادی و عدم کمک کشورهای خارجی را بهانه‌یی برای تعویق انتخابات پارلمانی قرار دهد.
به تازه‌گی شماری از وکلای پارلمان در جلسه عمومی مجلس نماینده‌گان نیز ادعا کرده بودند که حکومت قصد ندارد، انتخابات پارلمانی را برگزار کند، فقط برای مصروف نگهداشتن احزاب سیاسی که خواهان برگزاری انتخابات، پارلمانی، شورای ولسوالی و ریاست‌جمهوری اند، تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام می‌کند تا مردم و احزاب سیاسی اعتراضی نداشته باشند.
ابراهیمی در خصوص این‌که آیا زمان برای ثبت‌نام نامزدان شورای ولسوالی‌ها تمدید خواهد شد گفت: «به هیچ عنوان زمان ثبت نام برای نامزدان شورای ولسوالی‌ها تمدید نخواهد شد.»
و اما آگاهان امور سیاسی بدین باور اند که کمیسیون انتخابات در تبانی با ارگ و عمدن زمان ثبت‌نام نامزدان شورای ولسوالی‌ها را تمدید نمی‌کند و در حقیقت قصد دارد انتخابات شورای ولسوالی‌ها را برگزار نکند.
به گفتۀ آنان، اگر انتخابات شورای ولسوالی‌ها برگزار شود، نصاب فراخوانی لویه جرگه تعدیل قانون اساسی تکمیل خواهد شد. در این صورت احزاب سیاسی خواست‌های‌شان که همان برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی براساس توافق‌نامه سیاسی که حکومت وحدت ملی نیز براساس آن شکل گرفته‌است، خواهند شد. بنابراین از یک سو برگزاری انتخابات شورای ولسوالی‌ها را به تعویق انداخته و از جانب دیگر تاریخ ثبت نام نامزدان شورای ولسوالی‌ها را تمدید نمی‌کند تا زمینه‌یی برای برگزاری انتخابات شورای ولسوالی‌ها فراهم نشود.
به باور این آگاهان سیاسی، ‎تمام این موارد نشان می‌دهد که حکومت هیچ ارادۀ برای برگزاری انتخابات ندارد، هم انتخابات شورای ولسوالی‌ها، هم انتخابات پارلمانی و هم انتخابات ریاست‌ جمهوری. اما برای این‌که نشان بدهد انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود، تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلام می‌کند تا احزاب سیاسی اعتراضی نداشته باشند. اما به طور قطع می‌توان گفت که انتخابات برگزار نخواهد شد؛ زیرا نه جامعۀ جهانی و نه حکومت ارادۀ برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ندارند.
شایان ذکر است که احزاب و جریان‌ها سیاسی فعال در کشور به سبب تقلب‌کاری در پروسۀ ثبت‌نام این کمیسون، خواستار تغیر برنامۀ انتخاباتی شده‌ وهشدار داده‌اند که اگر به خواست آنان توجه نشود، انتخابات را تحریم خواهند کرد.
اکنون باید منتظر شد و دید که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری امروز اعلام خواهدشد و یا این‌که تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی به تعویق خواهد افتاد و یا هم حکومت انتخابات پارلمانی را برگزار خواهد کرد یا خیر.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.