کمیسیون انتخابات: می‌کوشیم اشتباهات انتخابات پارلمانی در انتخابات ریاست‌جمهوری تکرار نشود

گزارشگر:ناجیه نوری ۶ حمل ۱۳۹۸

مسوولان در کمیسیون انتخابات می‌گویند که رهبری جدید این کمیسیون روی برنامه‌های کار می‌کند تا مشکلات انتخابات پارلمانی در انتخابات ریاست‌جمهوری تکرار نشود.
ذبیح‌ سادات معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات می‌گوید که رهبری جدید کمیسیون، انتخابات داخلی را انجام دادند و سپس روی برنامه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری مصروف کار هستند.
mandegarآقای سادات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار گفت: «اعضای کمیسیون انتخابات روی لوایح و طرزالعمل‌ها کار می‌کنند چون قانون انتخابات تعدیل شده و رهبری کمیسیون به همین اساس برنامه‌های اصلاحات را روی دست گرفته اند».
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات تأکید کرد که رهبری کمیسیون انتخابات، چالش‌هایی که در انتخابات گذشته به میان آمده بود را بررسی می‌کنند تا مشکلاتِ انتخابات گذشته، در انتخابات آینده تکرار نشود.
او افزود: پروسۀ استخدام کارمندان، تقویم انتخابات و برنامه‌های عملیاتی از جمله برنامه‌های اند که روی آن کار جریان دارد تا اینکه در زمان برگزاری انتخابات مانند انتخابات پارلمانی با مشکل مواجه نشویم.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در مورد اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی گفت: «منتظر بررسی کمیسیون شکایات و نتیجۀ نهایی آنان هستیم. هر زمانی که کار کمیسیون شکایات انتخابات به اتمام برسد، ما آماده اعلام نتایج نهایی هستیم».
او همچنان گفت که نتایج نهایی ۲۳ سه ولایت اعلام شده و تنها نتایج ۱۰ ولایت باقی مانده است که اعلام نتایج آن بسته‌گی به کار کمیسیون شکایات انتخاباتی دارد.
خواستیم نظر کمیسیون شکایات انتخاباتی را در این مورد داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر آنان حاضر به گفت‌وگو در این خصوص ما نشدند.
این درحالی ا‌ست که اعضای کمیسیون انتخابات بعد از آغار کارشان، بار دیگر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را به تعویق انداخته و گفتند که انتخابات با دو ماه تأخیر به تاریخ شش میزان ۱۳۹۸برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ برگزار می‌شود.
آنان دلیل تأخیر در برگزاری انتخابات را تطبیق بهتر قانون عنوان کرده گفته بودند که برگزاری انتخابات به تاریخ تعیین شده قبلی مقدور نیست و به منظور تطبیق بهتر قانون انتخابات، تأمین شفافیت و عملی شدن ثبت نام و تشخیص رای‌دهندگان به طور مصون، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات ولایت غزنی به تاریخ ۶ میزان ۱۳۹۸ برگزار شود.
مسوولان در کمیسیون گفته بودند، در صورت انتخابات به تاریخ فوق‌الذکر برگزار شده می‌تواند که جوانب ذیربط به ویژه حکومت بودجه مورد نیاز را به موقع در اختیار حکومت قرار دهند.
شماری از تحلیل‌گران سیاسی اما به این باور اند که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال جاری ممکن نیست و انتخابات برای بار سوم به تعویق خواهد رفت.
این تحلیل‌گران سیاسی می‌گویند، از یک‌سو اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخابات توانایی برگزاری انتخابات را ندارند و از طرفی هم جامعه جهانی دیگر حاضر نیست برای انتخابات افغانستان که همواره با تقلب و تخلف همراه‌ بوده است، پول بپردازند.
به باور این تحلیل‌گران، مسأله مهم دیگر روند گفت‌وگوهای صلح و مذاکره با طالبان است که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را به حاشیه برده و باورها را به سمت ایجاد حکومت موقت سوق داده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.