کمیسیون انتخابات: پروسۀ ابطال آرا هفتۀ جاری آغاز می‎شود

19 اسد 1393/

mnandegar-3سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که روند ابطال آرا در هفته جاری در حضور ناظرین نامزدان و ناظرین و مشاهدین ملی و بین‌المللی آغاز خواهد شد.
نورمحمد نور گفت که تصمیم در مورد ابطال آرا علنی خواهد بود.
وی افزود که بانک معلوماتی درحال توسعه است و کارمندان این کمیسیون آموزش می‌بینند و بعداً این سیستم به کار خود آغاز می‌نماید.
سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت که تمام ابطال آرا به اساس چک لستی که نامزدان روی آن توافق نموده است، صورت می‌گیرد.
به گفتۀ نور، این سیتسم مشخص می‌سازد که کدام برگه‌های رای دهی را قبول و کدام آن به ابطال می‌رود و زمانی‌که به ابطال می‌رود و بعد از مشوره با تیم‌های نامزدان آرا ابطال می‌گردد.
تلاش برای تسریع روند تفتیش
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این کمیسیون تلاش دارد تا تیم‌های روند تفتیش را بیشتر سازد و روند را سرعت بدهد تادر چند هفته آینده روند به پایان برسد.
اما وی گفت: «ولی هنوز هم ما نمی‌توانیم وقت مشخصی را قید کنیم که روند به زودی به پایان می‌رسد چون نماینده‌های هردو نامزد در پروسه دخیل اند و بعضی اوقات میان‌شان تنش پیدا می‌شود و روند را کندتر می‌سازد.»
اما آقای نور تأکید کرد که کمیسیون در صدد این است تا ابهاماتی که میان تیم‌ها و ناظرین نامزدان ریاست جمهوری وجود دارد، از میان برداشته شود و به همین دلیل امروز با ناظرین نامزدان و کارمندان کمیسیون بحث‌هایی صورت گرفت تا این ابهامات را از میان برداشته شود و این روند سرعت پیدا کند وبه زودترین وقت به خاتمه یابد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.