کمیسیون حقوق بشر افغانستان: وضعیت حقوق بشری مایۀ نگرانی است

گزارشگر:روح‌الله بهزاد/ چهار شنبه 15 قوس 1396 ۱۴ قوس ۱۳۹۶

رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید، وضعیت حقوق بشری در افغانستان مایۀ نگرانی است.
سیما سمر که دیروز سه‌شنبه ۱۴ قوس در نشست خبری صحبت می‌کرد، از ارایۀ خدمات حکومت به شهروندان انتقاد کرد و هم‌چنان گفت که اگر برای mandegar-3دسترسی مردم به عدالت زمینه‌سازی نشود، حکومت بازنده و مخالفان مسلح حکومت برندۀ میدان خواهند بود.
دکتر سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت: باید یاد کسانی‌که در طول چهار دهه جنگ در افغانستان جان‌های‌شان را برای وطن فدا کردند را باید گرامی‌ بداریم.
بانو سمر می‌گوید در یک سال گذشته، کمیسیون حقوق بشر افغانستان دو دست‌آورد خوب داشته است، یکی میزبانی رییسان کمیسیون‌های حقوق بشر منطقۀ «آسیا پاسفیک» در کشور و برگزیده شدن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان رییس دو سالۀ تمام کمیسیون‌های حقوق بشر «آسیا پاسفیک» و دیگر، عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر جهان.
به گفتۀ رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، با توجه به این پیشرفت‌ها، اما وضعیت حقوق بشری در کشور نگران کننده است.
بانو سمر با تأکید به رعایت شدن قوانین جنگ در کشور، می‌گوید که تلفات ملی هنوز در کشور به عنوان نگرانی ما وجود دارد و نیاز است تا طرف‌های جنگ در افغانستان قوانین جنگ در افغانستان را رعایت کنند.
خشونت در برابر اطفال، فقر و بیکاری دو نگرانی دیگر کمیسیون حقوق بشر است که به گفتۀ بانو سمر، اگر به این دو مورد رسیده‌گی نشود، زمینه به مخالفان مسلح و باندهای مافیای کشور مساعدتر می‌شود.
عدم دسترسی به آموزش و پرورش، رشد روز افزون نفوس، عدم دسترسی مادران به خدمات بهداشتی، نبود کمک برای بی‌جاشده‌گان داخلی و ناامنی از نگرانی‌های دیگری است که به گفتۀ بانو سمر، خدمات اجتماعی رابطه و مسوولیتِ حکومت‌ها را در قبالِ شهروندانش ثابت می‌سازد.
رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان به این باور است که آزادی بیان حق شهروندان است و نیاز است تا به امنیت رسانه‌ها توجه جدی شود، اما او می‌گوید که رسانه‌های باید در قسمت بهبود وضعیت کشور «اندکی» مسوولانه برخورد کنند.
او می‌گوید که مردم افغانستان آن‌گونه که باید، به عدالت دسترسی ندارند. به گفتۀ بانو سمر اگر برای دسترسی مردم به عدالت زمینه‌سازی نشود، حکومت بازنده و مخالفان مسلح حکومت برندۀ میدان خواهند بود.
سیما سمر در پیوند به اظهارات اخیر رییس حکومت وحدت ملی نیز اشاره کرد و گفت که سخنان آقای غنی در پیوند به بانون تبعیض‌آمیز بود و نشان می‌داد که زنان هنوز هم در افغانستان جنس پایین‌تر اند.
او با اشاره به این‌که ناممکن است بدون برابری جنسیتی و رفع تبعیض، به صلح و پیشرفت‌ برسیم، اضافه کرد که دولت وحدت ملی باید از تمام موارد که سبب ایجاد تبعیض در برابر زنان می‌گردند، جلوگیری و در تمام برنامه‌های‌اش برابری جنسیتی را در نظر بگیرند تا به ارزش‌های حقوق بشر برسیم.
این مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت که نظر به تحقیقات کمیسیون حقوق بشر، خشونت در برابر زنان در کشور افزایش یافته و حتا در مواردی این خشونت‌ها توسط مقام‌‌های ارشد دولتی و حتا در سطح یک وزیر صورت گرفته است.
از سویی هم، ویس احمد برمک، وزیر امور داخله در این نشست به مردم وعده سپرد که رهبری تازۀ وزارت داخله تا سال‌های دیگر چهرۀ متفاوتی از پابندی به ارزش‌های حقوق بشری و ارزش‌های انسانی افراد نشان خواهد داد.
آقای برمک می‌افزاید که میراث «پُر از چالشی» به او رسیده است و آنان تلاش می‌کنند تا با برنامه‌های تازه، افکار و اعمال پولیس را تغییر دهند.
به گفتۀ وزیر امور داخله، افغانستان یک کشور بیرون شده از جنگ است و نیاز است تا یک مدت سپری شود تا به آسیب‌های رسیده از جنگ به گونۀ کامل رسیده‌گی شود.
او با اشاره به این‌که ممکن است در برخی از مناطق از اطفال به عنوانِ ابزار استفاده شود، هم‌چنان می‌گوید که به مردم و حکومت افغانستان اطمینان می‌دهیم که وزارت امور داخله به صورت تدریجی برنامه‌های‌شان را عملی می‌کند و در آینده یک وزارت متفاوت خواهد بود.
دهم دسمبر، روز ملی یادبود از قربانیان جنگ در سال ۲۰۰۶ از سوی حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین، براساس برنامۀ صلح و مصالحه و عدالت در افغانستان نام‌گذاری شد. از آن سال تاکنون، همه‌ساله از این روز در کشور گرامی‌داشت می‌شود، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت امور داخله دیروز ۵ دسامبر از این روز تجلیل و گرامی‌داشت کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.