کمیسیون حقوق بشر: طالبان در کندز مرتکب نقض گستردۀ حقوق بشر شده‌اند

شنبه 25 میزان 1394/

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش «بررسی حقوق بشر و حقوق بشرخواهانه در منازعات شهر کندز» را نشر کرد. گزارش حاکیست که طالبان در شهر کندز مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شده اند.
این کمیسیون گفته است که در جریان منازعه مسلحانه در کندز، شمار زیاد افرادی قربانی شده اند که هیچ نقش و سهمی در جنگ نداشته ‌اند.
mnandegar-3کشتار هدفمند
در این گزارش آمده است که طالبان پس از تصرف شهر کندز دست به کشتار هدفمند زده اند: «یافته‌های کمیسیون نشان می‌دهد که گروه طالبان پس از تصرف شهر کندز، شماری از مردم را به قتل رسانده، که قتل سه نفر از غیرنظامیان که ابتدا از خانه‌های شان دستگیر شده و سپس به صورت فجیعانه‌ای به قتل رسیده‌اند، برای کمیسیون تثبیت است.»
طالبان یک سر معلم مکتب را نیز در شهر کندز به دلیل معلم بودن کشته‌اند.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که دلیل کشتار این افراد وابستگی آن‌ها به نهادهای دولتی عنوان شده است ولی به باور کمیسیون مستقل حقوق بشر چنین قتل‌هایی مخالف با موازین حقوق بشری انسان‌ها است.
شلیک بر غیرنظامیان
یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در جریان جنگ در شهر کندز ده‌ها تن از افراد ملکی هدف قرار گرفته و جان شان را از دست داده‌اند. براساس گزارش، ۵۰ تن از غیرنظامیان در منازعه کندز کشته شده و ۳۵۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند. در گزارش آمده است که کودکان و زنان نیز در بین زخمی‌های این رویداد بوده‌اند.
این گزارش به نقل از شاهدان عینی گفته است طالبان ۱۵ تن از افراد ملکی را هنگامی که می‌خواستند از خانه‌های شان فرار کنند، هدف قرار داده و کشته اند. طالبان همچنین ۵ تن را در منطقه بالاحصار کندز کشته و ۲۵ تن دیگر را زخمی کرده‌اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که آمار کشته شده‌ها و زخمیان منازعه کندز از طریق گزارش رسمی شفاخانه‌های فعال در شهر کندز به دست آمده و به هیچ وجه در برگیرنده تلفات کلی در شهر کندز نیست. گزارش گفته است ممکن است که آمار کشته‌ها و زخمی‌های این رویداد به مراتب بیشتر از این باشد.
براساس این گزارش، در نتیجه بمباران شفاخانه داکتران بدون سرحد ۲۲ تن به شمول داکتران بدون سرحد و مریضان کشته شده و ۳۷ تن دیگر زخم برداشته‌اند.
تجاوز جنسی
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می‌دهد که طالبان در شهر کندز مرتکب تجاوز جنسی نیز شده‌اند. کمیسیون به نقل از مردم محل گفته است که طالبان در خانه‌های مردم داخل شده و بر زنان تجاوز کرده‌اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است هنوز دسترسی به باشنده‌گان عادی کندز مشکل است و زمینه دسترسی برای مصاحبه و دریافت موارد تجاوز جنسی میسر نیست. به همین دلیل قرار است پس از بهبود اوضاع، تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
گزارش گفته است که طالبان در جنگ کندز مردم را سپر انسانی ساخته است طوری که جنگجویان این گروه به خانه‌های مردم جای گرفته و از آنجا بر نیروهای دولتی شلیک کرده است.
تخریب و تاراج
براساس این گزارش طالبان در کندز در سه مرحله دفاتر دولتی را تاراج کرده و دست به تخریب این نهادها زده است. گزارش گفته است که طالبان شش دفتر دولتی به شمول دفتر سازمان ملل متحد را آتش زده‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که طالبان تمام اموال، وسایل و تجهیزات نهادهای دولتی و غیردولتی را در کندز تاراج کرده و به غنیمت برده‌اند.
وسایل و تجهیزات دفاتر سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بشر نیز توسط طالبان تاراج شده است. گزارش گفته است که ۱۹ دوکان در شهر کندز توسط طالبان آتش زده شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :