کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا: بخش صحی ارتش با رکود مواجه است

۶ عقرب ۱۳۹۲

کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا می گوید که در بخش صحی ارتش افغانستان، فساد گسترده‌یی جریان دارد و چندین شکایت را در این مورد از منسوبین ارتش ملی دریافت کرده است، اما وزارت دفاع به پیشنهادهای شان پاسخ نمی‌دهد.
اعضای کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا می‌گویند بررسی آن‌ها نشان می‌دهد که بخش صحی وزارت دفاع به دلیل فساد و سوء مدیریت در وضعیت بدی به سر می برد.
زلمی زابلی رییس کمیسیون سمع شکایات روز دوشنبه ۶ عقرب ۱۳۹۲ گفت که تلاش‌های مجلس سنا برای تغییر رهبری بخش صحی وزارت دفاع، بی‌نتیجه مانده است.mandegar
زابلی گفت: «بخش صحی وزارت دفاع مطلقا با رکود مواجه است، ولی متاسفانه ما از وزارت دفاع خواستیم تا در این باره نظرش را به ما روان کند. آن‌ها یک بهانه کردند که جناب موسی وردک رییس بخش صحی، نظم خوبی را تامین کرده است در حالی که بخش طبی به سقوط مواجه است.»
آقای زابلی گفت تداوی زخمی‌های ارتش ملی بسیار اهمیت دارد و باید زمینه تداوی و رسیدگی خوب برای آن ها میسر شود.
او گفت هیاتی که از وزارت دفاع برای رسیده‌گی به این قضیه به مجلس سنا آمده بود، هنوز هیچ گام عملی را در راستای محو فساد بر نداشته است: «ما گفتیم که یک صاحب منصب در پهلوی رییس صحیه که بسیار مدبر باشد، رویۀ خوب داشته باشد، به فساد آغشته نباشد و نام نیک داشته باشد در ارتش مقرر کنید. ما این را فیصله کردیم اما هیأتی که این جا آمده بود نظرش را برای ما روان نکرد.»
در همین حال، مقام‌ها در وزارت دفاع از ارایۀ جزئیات در مورد فساد گسترده در بخش صحی ارتش خودداری می کنند.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع گفت تازمانی که پارلمان به صورت رسمی از این وزارت خواستار توضیحات نشود، در این مورد نظر نمی‌دهد.
کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا می‌گوید علاوه بر فساد، رویه بد، تخریب بخش صحی و عملکردهای عقده مندانه در شفاخانه سردار داوودخان وجود دارد.
آقای زابلی گفت که داکتران مجرب در این شفاخانه یا مجبور می‌شوند که وظیفه را ترک کنند و یا هم در بخش های دیگری فرستاده می شوند.
او گفت: «ما می‌بینیم که در وزارت دفاع از افراد فاسد حمایت می‌شود. این به این معنا است که فساد در بخش صحی تنها به داکتر موسی وردک [محدود] نمی‌شود و رهبری وزارت دفاع در آن مشترک است. وزارت دفاع هیچ نوع دلیلی را برای ادامه کار موسی وردک ارایه نکرد.»
این نخستین بار نیست که شکایت‌هایی در مورد فساد در بخش صحی وزارت دفاع مطرح می شود. پیش از این نیز گزارش هایی در مورد اختلاس های چند میلیون دالری در این بخش نشر شده بود.
در حال حاضر تمام سربازان و افسران وزارت دفاع در شفاخانه سردار محمد داوود خان که مربوط بخش صحی ارتش ملی است تداوی می‌شوند. اما شکایت های زیادی در رابطه به فساد و سوء مدیریت در این شفاخانه وجود دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.