کمیسیون شکایات انتخاباتی: به بیش از ۱۰۵۰۰ شکایت رسیده‌گی شده است

گزارشگر:چهار شنبه 30 عقرب 1397 ۲۹ عقرب ۱۳۹۷

مسوولان در کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی می‌گویند که نزدیک به ۱۲ هزار شکایات در دفاتر ولایتی و مرکزی این کمیسیون به ثبت رسیده است که از این میان، به ۱۰هزار و ۵۶۴ قضیه آن رسیدگی صورت گرفته است.
علی‌رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی می‌گوید، شکایاتی که در این کمیسیون ثبت شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر تخطی صورت گرفته بود، در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد. او گفته است اگر ثابت شد که نامزدان و یا کسان دیگری جرایم انتخاباتی را مرتکب شده باشد، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
آقای روحانی روز گذشته در یک نشست خبری گفت که تا کنون به ۱۰۵۶۴ قضیه رسیدگی صورت گرفته است که از این میان ۱۱۹ قضیه جرایم انتخاباتی به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. آرای ۱۷۴ محل رای‌دهی نیز به‌خاطر شکایات زیاد باطل شده است، ۱۴ تن از کارمندان کمیسیون نیز در جرایم انتخاباتی دست داشته اند، از وظایف شان برکنار شده اند و محکوم به پرداخت جریمه نقدی نیز شده اند.
به گفتۀ سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی، مسوولان ولایتی این کمیسیون به تمام قضایا به گونۀ بی‌طرفانه رسیده‌گی خواهد کرد و در صورتی که قضایا استیناف طلب باشد، در کمیسیون مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. او گفت که تاکنون دست‌کم ۳۸۰ قضیه استینافی در کمیسیون رسیده‌گی به شکایات ثبت شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.