کمیسیون شکایات انتخاباتی: در کار انتخابات مداخله می‌کنند

سه شنبه 25 ثور 1397/

mandegar-3کمیسیون سمع شکایات انتخابات افغانستان از نهادهای دولتی و غیر دولتی خواست تا از هرگونه مداخلۀ «مستقیم و غیر مستقیم» در روند انتخابات، اجتناب کنند.
این کمیسیون با نشر اعلامیه‌یی گفته است که «علایم مداخلات مستقیم و غیرمستقیم مسئولین و نهادهای دولتی و غیردولتی در امور انتخابات به ملاحظه می‌رسد.» این نهاد هشدار داده است که هر گونه مداخلۀ ادارات دولتی و غیر دولتی، اعتبار انتخابات را زیر سوال خواهد برد.
مقام های این کمیسیون هویت افراد و مقام‌هایی را که در امور انتخابات مداخله می کنند، بیان نکرده اند.
در اعلامیۀ این کمیسیون همچنین از کاندیدان انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی خواسته شده است تا مبارزات انتخاباتی شان را با در نظر داشت تقویم انتخاباتی، طرح ریزی کنند- نه قبل از آن.
کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که شماری از کاندیدان احتمالی به اشکال مختلف اقدام به کمپاین های انتخاباتی میزنند که شامل «ضیافت های تبلیغاتی، توزیع پول به مستضعفین و نیازمندان به منظور خاص انتخاباتی، در اختیار گذاری امکانات دولتی به نفع یک شخص و یا گروه « می شود.
کمیسیون سمع شکایات انتخابات همچنین گفته است که شماری از کاندیدان احتمالی و رای دهندگان دست بهخرید و فروش «تذکره های ستیکردار انتخاباتی» می زنند. کمیسیون این کار را «سوءاستفاده از تنگدستی و فقر» مردم عنوان کرده است.
در انبوهی از تهدیدهای امنیتی، بیش از بیش از یک‌ونیم میلیون واجدین شرایط برای انتخابات شورای ملی افغانستان ثبت نام کرده است.
قرار است که انتخابات شورای ملی در در ۲۸ میزان سال روان خورشیدی برگزار شود و به گفتۀ محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، بر اساس قانون اساسی کشورش، دورۀ کاری حکومت وی در اول جوزای سال آیندهخاتمه میابد و انتخابات ریاست جمهوری مطابققانون اساسی افغانستان در آن کشور برگزار خواهد شد.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلا ل مدت ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.