کمیسیون شکایات انتخاباتی: شـکایات سـوءاستـفاده از امـکانات دولتـی را بررسـی می‌کنیـم

گزارشگر:ناجیه نوری ۵ سنبله ۱۳۹۸

مسوولان در کمیسیون شکایات انتخاباتی از رسیدن بیش از ۳۰ شکایت از تخلف‌های انتخاباتی در هنگام مبارزات انتخاباتی به این نهاد خبر می‌دهند.
مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی تأکید دارند که شکایت رسیده به این کمیسیون شامل سوءاستفاده از امکانات دولتی و کمپاین کارمندان دولت به نفع نامزد مشخص است.
mandegarچمن شاه اعتمادی رییس دبیرخانه کمیسیون شکایات انتخاباتی در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: «تاکنون تنها در پایتخت بیش از ۳۰ شکایات برعلیه نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از تیم‌های انتخاباتی مختلف و اشخاص حقیقی و حقوقی به کمیسیون شکایات انتخاباتی رسیده است».
او تأکید دارد که شکایات در ولایات هم وجود دارد، اما تا هنوز آمار و ارقام شکایات از ولایات به طور رسمی به کمیسیون شکایات نرسیده است.
رییس دبیرخانۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی در خصوص سوءاستفاده نامزدان حکومتی می‌گوید، شکایات که به کمیسیون رسیده‌است شامل نامزدان حکومتی نیز می‌باشد.
به گفتۀ آقای اعتمادی، کمپاین افراد و اشخاص حکومتی به نفع نامزد مشخص، استفاده از امکانات دولتی در پروسۀ کمپاین، استفاده از وسایط دولتی در مبارزات انتخاباتی و نصب عکس‌های کمپاینی در مکان‌های که نباید نصب شود از جمله شکایت رسیده به این کمیسیون است.
او از نهایی سازی ۲۰ شکایت خبر داده خاطرنشان کرد: «از جمله ۳۰ شکایات رسیده به کمیسیون شکایات، ۲۰ شکایت آن بررسی و نهایی شده و تنها اعلام و شریک ساختن آن با نهادهای مربوطه باقی مانده است».
رییس دبیرخانۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان گفت: «شماری از تیم‌های انتخاباتی که مرتکب تخلفات انتخاباتی شده بودند، از سوی کمیسیون اخطاریه و توصیه دریافت کردند، اما آقای اعتمادی از گرفتن نام تیم‌های که اخطاریه دریافت کردند، خودداری کرد».
این درحالی‌ست که بربنیاد قانون انتخابات، توصیه، اخطار، جریمه نقدی و در نهایت حذف دسته‌های انتخاباتی که تخلفات پی هم داشته باشند از صلاحیت‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی است و گفته می‌شود که از این میان دسته‌های انتخاباتی محمداشرف ‌غنی و عبدالله عبدالله از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی اخطاریه دریافت کردند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.