کمیسیون شکایات انتخاباتی: صـد مورد تخـلف را ثبـت کـرده‌ایـم

گزارشگر:شنبه 21 میزان 1397 ۲۰ میزان ۱۳۹۷

mandegar-3کمیسیون شکایات انتخاباتی از ثبت ۱۰۰ مورد تخلف انتخاباتی از ابتدای کارزارهای انتخاباتی تاکنون خبر داده‌اند.
کارزارهای انتخاباتی از ۶ میزان آغاز شده و تا ۲۵ میزان ادامه خواهد داشت.
علی‌رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی که به روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، در یک نشست خبری سخن می‌گفت، افزود: بیشتر تخلفات ثبت‌شده انتخاباتی شامل نصب تصاویر بر تصاویر نامزدان دیگر، نصب تصاویر چسب‌دار و موارد دیگر می‌باشد.
او خاطرنشان کرد، نامزدان که سرپیچی‌های انتخاباتی می‌کنند، مجازات قانونی، جریمه‌های نقدی، اخطار و توصیه در انتظارشان خواهد بود و نامزدانی که گروه‌های مسلح دارند و در رابطه به آن‌ها اسناد ارایه شود، از فهرست انتخابات حذف می‌شوند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.