کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی: احتمال تغییرات در نتایج ابتدایی وجود دارد

گزارشگر:چهار شنبه 26 جدی 1397 ۲۵ جدی ۱۳۹۷

mandegarماندگار: مسوولان در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گویند، نامزدانی که به نتایج انتخابات پارلمانی کابل اعتراض دارند، شکایات خود را به این کمیسیون برای رسیده‌گی ارایه کنند.
علی‌رضا روحانی، دبیر و سخنگوی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که احتمال تغییرات در نتیجۀ نهایی انتخابات پارلمانی پس از رسیده‌گی به شکایات وجود دارد.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز از کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌خواهد که به شکایت نامزدان و مردم به دقت کامل و به موقع رسیده‌گی کنند.
رییس کمیسیون انتخابات افغانستان هم پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در ولایت کابل که احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر انتخابات استقلالیت این کمیسیون را خدشه‌دار کرده‌اند. او از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نیز انتقاد و یکی از دلایل بی‌نظمی‌ها در روز انتخابات را نامنظم بودن ناظران این کمیسیون خواند. عبدالبدیع صیاد همچنان از کمیسیون شکایت‌های انتخابات خواست تا بربنیاد قانون نتیجۀ بررسی‌های خود از انتخابات پارلمانی را به این کمیسیون بفرستد.
کمیسیون انتخابات نا وقت روز دوشنبه و پس از سه ماه، نتیجۀ ابتدایی انتخابات حوزۀ انتخاباتی کابل را همه‌گانی ساخت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.