کمیسیون مستقل حقوق بشر: اگر به وضعیت معتادان در زمستان توجه نشود . شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم بود

ابوبکر مجاهد/ یک شنبه 10 عقرب 1394/

کمیسیون حقوق بشر و برخی نهادهای دیگر هشدار می‌دهند که اگر به وضعیت معتادان در زمستان پیش‌رو توجه نشود، احتمال یک فاجعۀ انسانی وجود دارد.
این درحالی است که برخی منابع می‎گویند که افراد ناشناس شب‌هنگام در ساحه پل سوخته، مواد مخدر را به شکل رایگان به معتادان توزیع می‌کنند.
mnandegar-3به گفتۀ برخی از آگاهان، معتادانی‌که در زیر پل‌ها به شکل پنهان از مواد مخدر استفاده می‌کردند، نسبت بی‌توجهی دولت به بالای پل و روی جاده‌ها برآمده و در مظهر عام از مواد مخدر استفاده می‌کنند.
به گفتۀ آنان، دولت افغانستان اگر به وضع معتادان توجه نکند؛ شاهد یک فاجعه انسانی در زمسان پیش‌رو خواهیم بود.
آنان تأکید می‌کنند: دولت وحدت ملی در عرصه‌های مختلف چون تحکیم قانون، حکومت‌داری خوب، مبارزه با فقر و بیکاری و … نتوانسته برنامه‌های استراتیژیک و موثر داشته باشد.
آنان می‌گویند: بی‌برنامه‌گی دولت در برابر معتادان اعتماد شکسته دولت را نزد مردم افزایش می‌دهد، دولت وحدت ملی مسوول است تا به افراد بی‌سرپناه و معتاد رسیده‌گی لازم کند.
نعیم که در یکی از شفاخانه‌های درمانی معتادان بستری است، می‌گوید: من شش سال در کشور ایران مسافر بودم، در کشور ایران روی به اعتیاد آوردم و علت آنهم دوری از خانواده و مسافرت در دیار بیگانه بود.
به گفته نعیم، وقتی از ایران برگشتم، خانواده‌ام مرا به یکی از شفاخانه‌های درمانی معتادان بستر کردند؛ اما من پس از صحت یابی دوباره به این این عمل شروع کردم. او علت دوباره روی آوردن به اعتیاد را نشست و برخاست با افراد معتاد تلقی می‌کند و می‌گوید: با کسانی‌که در همسایه‌گی ما زنده‌گی داشتند و از مواد مخدر (چرس) استفاده می‌کردند همراه شدم، در اول از چرس و بعد از آن از پودر استفاده می‌کردم.
نعیم گفت: پس از آن خانواده‌ام دوباره مرا به این مرکز درمانی معتادان آوردند و مدت دوماه می‌شود که در این شفاخانه بستر هستم.
زرقا یفتلی رییس نهاد تحقیق برای کودکان و زنان در گفت‌گو با روزنامۀ ماندگارمی‌گوید:کودکان و زنان محروم که مصروف تگدی و یا معتاد به مواد مخدر اند، با فرا رسیدن زمستان و سردی‌هوا در معرض خطر مرگ قرار می‌گیرند.
بانو یفتلی افزود: از دولت وحدت ملی این توقع نمی‌رود که بتواند به کودکان، زنان بی‌سرنوشت ومعتاد سر پناه آماده کند.
به گفتۀ او، دولت وحدت ملی تا هنوز نتوانسته به مشکل بی‌سر پناهی افراد بی‌سرنوشت و بیجا شده‌گان رسیده‌گی کند.
رییس نهاد تحقیق برای کودکان و زنان پشنهاد کرد: ما از نهادهای کمک‌کننده می‌خواهیم نظر به مسوولیت انسانی که دارند حد اقل یک سرپناه را برای این کودکان، زنان و افراد بی‌سر نوشت که معتاد به مواد مخدراند، آماده کنند.
بانو زرقا یفتلی تصریح کرد: دولت وحدت ملی در عرصه‌های مختلف چون تحکیم قانون، حکومت‌داری خوب، مبارزه با فقر و بیکاری و … نتوانسته برنامه‌های استراتیژیک و موثر داشته باشد.
او می‌گوید: بیشتر از ۳ میلیون معتاد که تا چند سال پیش از مواد مخدر در زیر پل‌ها و جاهای پنهانی استفاده می‌کردند، حال در بالای پل و روی جاده‌ها برآمده، در مظهر عام از مواد مخدر استفاده می‌کنند.
بانو یفتلی خاطر نشان‌کرد: شماری از افراد ناشناس از طرف شب به این معتادان، مواد مخدر را به شکل رایگان توزیع می‌کنند که با عث نگرانی جدی مردم شده است.
زرقا یفتلی می‌گوید: وزارت مبارزه با مواد مخدر باید برنامه‌یی را روی دست بگیرد و کوشش کند که به این فاجعه رسیده‌گی کند.
همچنان، رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید: حالت معتادان درافغانستان بسیار غم انگیز است، حق صحی، حق آزادی و فردی‌شان‌ را اعتیاد از این افراد گرفته است.
آقای بیدار تصریح کرد: با آمدن زمستان حالت معتادان بیشتر به وخامت کشانیده می‌شود، دولت مسوولیت دارد که حد اقل بتواند به مشکل سر پناه معتادان در زمستان رسیده‌گی‌ کند.
به گفته او، خدمات صحی و سرپناه را دولت مکلف است که برای افراد محروم آمده کند، تا از فاجعه‌یی که سردی زمستان در انتظار آنان قرار می‌دهد، جلوگیری شود.
آقا بیدار افزود: معتادان در دولت وحدت ملی به فراموشی سپرده شده اند، تا هنوز دولت افغانستان نتوانسته به مشکلات معتادان رسیده‌گی کند.
رفیع الله بیدار خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوق بشر افغانستان طبق حق قانونی که دارا است، می‌تواند صدای خود را بلند کند اما، این مکلفیت اساسی دولت است در تلاش ایجاد سرپناه برای افراد معتاد باشد.
او می‌گوید: دولت افغانستان اگر به حالت معتادان توجه نکند شاهد یک فاجعه انسانی در زمسان پیش‌رو خواهیم بود.
دراین حال، اشراق حسینی استاد جامعه شناسی می‌گوید: حالت معتادان در افغانستان رقت بار است، تمام دولت‌ها به نا بسامانی‌های جامعه توجه خاص دارند و نهادها هم به صورت مشترک این عمل را انجام می‌دهند؛ اما در افغانستان، مسوولیت پذیری جدی گرفته نمی‌شود و دولت وحدت ملی برای سرپناه افراد بی‌سر نوشت، معتادان و کاهش بیکاری جدی عمل نمی‌کند.
به گفته او، نهادهایی که که در بخش کمک و همکاری با معتادان کار می‌کنند، تا هنوز نتوانسته اند که یک هم‌ آهنگی لازم را به کار بگیرند تا بتوانند به حل مشکل اعتیاد فایق آیند.
این استاد جامعه شناسی تصریح کرد: اگر به بخش اعتیاد توجه نشود و به حالت معتادان رسیده‌گی لازم صورت نگیرد، در زمستان شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم بود.
آقای حسینی می‌افزاید: بی‌برنامه‌گی دولت در برابری معتادان اعتماد شکسته دولت را نزد مردم دو چند می‌سازد، وزارت خانه‌های مسوول باید یک برنامه درست سرپناه را پیش گیرند.
اما، انجینر ذبیح معاون سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید: وزارت مبارزه با مواد مخدر به همکاری وزارت صحت عامه با فرا رسیدن زمستان در نظر دارد که یک سرپناه موقتی برای معتادان بی‌سرپناه در منطقه رحمن بابای ارزان قیمت ایجاد کند.
آقای ذبیح افزود: بیشتر از یک‌هزار معتاد در این مرکز پس از یک ماه انتقال داده می‌شوند که سرپناه ندارند.
به گفته او، معتادانی که در پل سوخته، در منطقه سیلو، مسجد عیدگاه، چمن حضوری و در سرک میدان هستند، فقط روزانه به خاطر استفاده مواد مخدر یک یا دومرتبه در این ساحه تجمع می‌کنند و دوباره راهی خانه‌های شان می‌شوند؛ تمام این معتادان بی سر پناه نیستند.
انجینر ذبیح الله می‌افزاید: وزارت مبارزه با مواد مخدر سال گذشته در اوقات مختلف از ساعت ۹ الا ۱۱بجه شب در ساحات مختلف شهر کابل سروی‌یی را انجام داد.
او می‌گوید: این سروی نشان داد که شمار معتادان بی‌سرپناه که فامیل‌های شان آن‌ها را قبول نداشتند به ۵۰۰ نفر می‌رسید که این افراد شب و روز در هوای آزاد زنده‌گی داشتند.
آقای ذبیح الله تصریح کرد: معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله یکی از اولویت‌های کاری‌اش گرفتاری افراد قاچاق‎چی و خورده فروش مواد مخدر است.
آقای ذبیح خاطر نشان کرد: مأموران کشفی و استخباراتی ما در ساحات مختلف شهر کابل توانسته اند که شمار زیادی از افراد خورده فروش مواد مخدر را باز داشت کنند.
معاون سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌افزاید: در عملیاتی که سال ۲۰۱۲ انجام شد، منسوبان وزارت مبارزه با مواد مخدر توانستند ۱۳تن از مافیای بزرگ مواد مخدر را باز داشت کنند.
آقای ذبیح می‌گوید: مشکل مافیای مواد مخدر جهانی است که سالانه ۷۰ ملیارد دالر از چاقاق و فروش مواد مخدر نفع می‌برند؛ ۲ ملیارد دالر آن به میافیایی‌که در افغانستان فعالیت دارند، می‌رسد.
او افزود: در ماه‌های گذشته روزانه به تعداد ۱۰۰ تن از خورده فروشان مواد مخدر باز داشت شده و به اداره‌های عدلی و قضایی سپرده شده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :