کمیسیون ملی تدارکات چهارده قرارداد کلان را تصویب کرد

گزارشگر:دو شنبه 26 اسد 1394 ۲۵ اسد ۱۳۹۴

mnandegar-3کمیسیون تدارکات ملی، چهار قرارداد را به اررزش مجموعی دو میلیاردو چهارصدو چهارده میلیون افغانی منظور کرد.
در نشست این کمیسیون که روز شنبه تحت ریاست رییس جمهور غنی و با حضور داکتر عبدالله رییس اجرایی و سرور دانش معاون دوم رییس جمهور برگزار شده بود، به تعداد ۱۳ قرارداد مربوط وزارت انرژی و آب، مالیه، فواید عامه، احیا و انکشاف دهات، صحت عامه، امور خارجه، مبارزه علیه مواد مخدر، شهرداری کابل و برشنا شرکت را مورد بحث و بررسی قرار داد.
براساس خبرنامۀ ارگ، کمیسیون تدارکات ملی پس از غور و بررسی، از جملۀ قراردادهای مذکور، چهار قرارداد مربوط به شهرداری کابل، وزارت فواید عامه، صحت عامه و برشنا شرکت را به ارزش مجموعی دو میلیارد و چهارصدو چهارده میلیون افغانی، منظور کرد.
در جلسه، پیشنهاد تعدیل پنج قرارداد نیز مورد تائید قرار گرفت و اما یک قرارداد رد، سه قرارداد دیگر به خاطر رفع مشکلات تخنیکی آنها اعاده و یک قراداد به جلسه بعدی محول گردید.
همچنان در جلسه، احداث بخش دوم سرک‌های فرعی ناحیه هشتم شهر کابل و احداث سرک گرشک ولایت هلمند، شامل آن می باشد.
گفتنی است که تا اکنون کمیسیون تدارکات ملی طی هژده جلسۀ خویش به تعداد ۲۵۰ قرارداد را به ارزش مجموعی ۴۳.۷ میلیارد افغانی منظور نموده است.

اشتراک گذاري با دوستان :
  • Shah Jahan

    پدر اندر بچه های طالبان ودیگر غلامان شان تا هنوز علیه مردم و تخریب افغانستان عزیز این نمک حرمان مزدور پنجابی های کثیف بوطن خیانت میکننداین قاتل هزران افغان بیگناه مردار از دنیا رفت دعا میکنم خداوند این پلید نجس حمید گل را برای همیش در تهترین نقطه دوزخ جادهد همرایی غلامان کودنش چه وقت این مزدور و کاسه لیس پنجابی درس عبرت از تاریخ میگیرند این غلامان از عمر کور یاد گیرد به چه شکل فجیع پنجابی ها ستم کش کردش و دها تن دیگرانش توسط استخبارات پاکستان ترور شد. مرگ به غلامانش و مزدورانش چون فاروق وردک خرم وردک قاضی امین وقاد گلبدین شازده شاهدو زاخیل وال تا هنوز در ارگ نشسته به غنی دکتی میکند این مغز خالی غنی عملا در پیشبرد ترقی افغانستان به شکلی سنگ اندازی میکند. بطور مثل اجرای تذکر الکترونیکی با وجود تصویب شورای وزیران باز به دستور اجینت های پنجابی در ارگ بستره انداخته در گوش کر غنی پف میکند اجرای تذکره الکترونیکی را به بهانه گوناگون پوچ بی معنی خلاف تصویب مجلس وزار معطل قرار میدهد. اگر این مغز متفکر عقل عالم است اولآ اولاد معصوم و غریب و بیچاره وطن را خلاف خواست اکثریت مردم شریف به پاکستان به خاطر فرا گرفتن درس شیطانت نزد پنجابی روان کرد و غنی مزه صداقت پنجابی ها را هم در انفجار شاه شهید اکادمی پولیس چشید حال غنی غیرت و همت کند اگر واقعأ صداقت بوطن دارد. بخاطر خیانت که در حق الاد وطن به گفته مشاوران خود همه مزدور پنجابی است از مردم و فامیل های این جوانان عزیز وطن معذرت بخواهد عاجل ایشان را از پاکستان بخواهد در اکادمی نظامی وطن شامل شوند تا درس انسانیت وطن پرستی را مانند دیگر سر بازان شریف یاد گیرند نه درس شیطانت خیانت بوطن را یاد گیرند.تا به بدرد وطن خود بخورند. حرفهای پنجابی ها را مانند کریم خرم به کرزی خاین دکتی میکرد هدایات پنجابی ها رابالایش می قبولاند.حال این کار زاخیل وال اجینت دیگر غلامانش علیه وطن با چند کلدار رشوت نوکری پنجابی ها را میکندمانند وردک غلام فاروق دست های نجس پلید مولوی فضل الرحمن کثیف را میبوسید غلام فاروق وردک ثابت کرد. واقعآ غلام است خاین مزدور پنجابی ها. لعنت خدابه این پنجابی های و غلامانش روسیاه تاریخ هستند. حاجی صبور