کمیسیون ویژۀ اصلاح نظام انتخاباتی: پیشنهادهای ما عملی نشده است

شنبه 18 میزان 1394/

mnandegar-3رییس جمهور برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به پیشنهادات کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی لبیک گفته و فرمان تطبیق آن را صادر کرده است؛ اما تاهنوز فرمان رییس جمهور بر بنیاد پیشنهاد این کمیسیون تطبیق نشده است.
کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی می‌گوید: اگر فرامین رییس جمهور برای تطبیق پیشنهادات این کمیسیون عملی نشود، دولت افغانستان در مسیر غیرمشروع سوق داده خواهد شد.
صدیق الله توحیدی معاون این کمیسیون در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهور می‌گوید: انتخابات پارلمانی هر چه زودتر برگزار شود تا راه برای برگزاری لویه جرگه هموار شود و قانون اساسی افغانستان تعدیل گردد.
آقای توحیدی به صراحت بیان کرد: «اگر حکومت در تطبیق فرامین اهمال کند در حقیقت افغانستان را به سوی عدم مشروعیت سوق می‌دهد».
وی خاطرنشان کرد: اگر قوه مقننه انتخابی نباشد و نیز قوه‌‌های مجریه و قضاییه نیز به همین شکل پیش برود، افغانستان به حالت غیرقانونی قرار خواهد گرفت.
این مقام کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گفت: باید هرچه زودتر زمینه برگزاری لویه جرگه در کشور فراهم شود و از این طریق با برگزاری انتخابات پارلمانی، زمینه تعدیل قانون اساسی فراهم خواهد شد.
اما اعضای مجلس نمایندگان، وضعیت کنونی افغانستان را وخیم می‌دانند. این نمایندگان می‌گویند که در شرایط حاضر، امکان برگزاری انتخابات پارلمانی نمی‌رود.
از سویی هم، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، ناامنی‌ها را مانعی در برابر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و یا هم برگزاری انتخابات پارلمانی نمی دانند. این نهادها تاکید دارند، اگر حکومت اراده ای برای برگزاری انتخابات شفاف داشته باشد، این انتخابات برگزار خواهد شد.
با این همه، بحران فراگیر در کشور، همه گان نسبت به آینده شان نگران اند. آینده ای که هیچ گونه تضمینی برای بهبودی وضعیت کشور وجود ندارد.

اشتراک گذاري با دوستان :