کمیشنران شکسته شدن قفل مرکز اطلاعات را پذیرفتند

گزارشگر:روح‌الله بهزاد ۳۰ میزان ۱۳۹۸

مسوولان در کمیسیون انتخابات اعلام کرند که روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های قرنطین شده به سرور مرکزی آغاز شد. آنان دیروز در یک نشست خبری گفتند که دلیل تأخیر اعلام نتیجۀ ابتدایی «انقضای تاریخ اعتبار امنیتی سیستم درمالوگ» در دو سه روز گذشته بود.
مسوولان این کمیسیون در مورد آنچه حملۀ قطعۀ خاص پولیس به مرکز اطلاعات این کمیسیون خوانده شد، گفتند که هیأتی در حال بررسی این مورد است و «قابل تشویش» نیست. کمیشنران کمیسیون انتخابات همچنان گفتند که مکتوب شرکت «درمالوگ» به این کمیسیون رسیده mandegarکه نشان می‌دهد در چهار روز گذشته هیچ موردی وارد و بیرون از مرکز اطلاعات نشده است.
حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات در نشست دیروز به اتهام وارد شدن قطعۀ خاص پولیس به مرکز اطلاعات این کمیسیون اشاره کرد و گفت که متعهد به صداقت در کارشان اند و هر جرمی که در کمیسیون صورت بگیرد را بررسی و به آن رسیده‌گی می‌کنند. بانو نورستانی افزود، به دلیل این‌که تنها قفل دهلیز باز شده بود، این حادثه «قابل تشویش» نیست.
در عین حال، اورنگ‌زیب، کمیشنر کمیسیون انتخابات گفت که مستقلانه کار می‌کنند و به هیچ‌کسی اجازه نمی‌دهند در امورشان مداخله کند. آقای اورنگ‌زیب در پیوند به آنچه در «دیجیتال سنتر» مرکز اطلاعات اتفاق افتاده بود، گفت: برای‌شان اطلاع رسید که ممکن به این مرکز حمله شود، بناءً مسوولان ارشد کمیسیون به مسوولان امنیتی این نهاد که متشکل از چهار ارگان امنیتی است، دستور دادند تا از این مرکز محافظت کنند.
این کمیشنر کمیسیون انتخابات گفت که دروازه‌های کمیسیون انتخابات دو نوع «سیل» دارد: یکی سیل اصلی فلزی که شمارۀ آن نزد کمیشنران و ناظران و نماینده‌گان نامزدان است و یکی هم سیل فرعی که مسوولان امنیتی کمیسیون از طرف شب می‌بندند و از طرف روز باز می‌کنند.
او اضافه کرد که مسوولان امنیتی محافظت از کمیسیون هر شب دروازه‌های نهادهای معتبر کمیسیون را «سیل» یا مُهر و لاک می‌کند و فردای آن شب دوباره آن را بر می‌دارد و باز می‌کند و همان شب هم دو محافظ «CRU» به دلیل «سردی هوا»، از لطف‌الرحمان، مسوول محافظت از کمیسیون و مشاور امنیتی دبیرخانه می‌خواهند تا سیل «فرعی» را باز کند تا آنان وارد دهلیز شوند و بهره کنند.
به گفتۀ او: پس از آنکه محافظان «CRU» وارد دهلیز می‌شوند، کسی از ناظران تیم «ثبات و همگرایی» به این تیم خبر می‌دهد که کسانی وارد دهلیز اطلاعات شده اند، بناءً رییس ستاد انتخابات «ثبات و همگرایی» شب‌هنگام به کمیسیون می‌رسند و کمیشنران آن‌ها و شماری از ناظران نامزدان دیگر را وارد ساختمان می‌سازند و از سلامت بودند دستگاه‌ها اطمینان می‌دهند.
به گفتۀ او، بررسی‌های‌شان نشان داده که قفل‌ درهای مواد حساس انتخاباتی، دستگاه‌های بایومتریک و محل استقرار سیستم مرکزی کمیسیون انتخابات، سالم است و سربازان ویژه فقط در دهلیز مستقر شده بودند. اورنگ‌زیب می‌گوید که از آن روز به بعد تا کنون ساختمان «ریاست آموزش» که دستگاه دیجیتال مرکز اطلاعات در آن موقعیت دارد، فلج است. او تأکید کرد که در این مسأله هیچ پنهان‌کارییِ انجام نشده است.
آقای اوزنگ‌زیب دلیل تأخیر در اعلام نتیجۀ ابتدایی انتخابات را «انقضای تاریخ اعتبار امنیتی سیستم درمالوگ» در دو سه روز گذشته عنوان کرد و گفت که وقتی تاریخ امنیتی این سیستم سپری شود، اطلاعات بایومتریک در آن انتقال پیدا نمی‌کند. او افزود که چاشت روز دوشنبه این مشکل رفع شد. این کمیشنر از ناظران خواست در کمیسیون حاضر باشند تا روند انتقال اطلاعات به «سرور مرکزی» زودتر آغاز شود.
او یکی دلیل دیگر تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی را همکاری نکردن ناظران به این کمیسیون عنوان کرد. آقای اورنگ‌زیب همچنان از قطعۀ خاص یا «CRU» خواست تا از این پس وارد کمیسیون نشوند و اطراف کمیسیون را از خطرات و حملات احتمالی محافظت کند.
در عین حال، رحیمه ظریفی، کمیشنر دیگر کمیسیون به مردم اطمینان داد که از آرای‌شان محافظت می‌کند. بانو ظریفی افزود که هیأتی متشکل از کمیشنران، ناظران داخلی و بین‌المللی و کارمندان تخنیکی ساخته شده تا پروندۀ شکستن قفل دهلیز مرکز اطلاعات را بررسی کند.
همزمان بااین، مسافر قوقندی، کمیشنر کمیسیون مدعی شد که شرکت درملوگ رسماً به کمیسیون انتخابات مکتوب فرستاده و از سالم بودن و ایمن بودن مرکز اطلاعات اطمینان داده است. آقای قوقندی می‌گوید که بربنیا این مکتوب، در چهار روز گذشته هیچ تغییر و ورود و خروج در مرکز اطلاعات یا «سرور مرکزی» صورت نگرفته است. او بیان کرد که سرور مرکزی ساعت، دقیقه و روز هر آنچیزی که واردش شود را قید می‌کند و یکشنبه‌شب اتفاق در آن رخ داده باشد، مشخص خواهد شد.
پیش از این و با مطرح شدن شکستن قفل مرکز اطلاعات در کمیسیون انتخابات، برخی مسوولان، سخنگویان دستۀ انتخاباتی دولت‌ساز و وزرات داخله آن را شایعه خوانده بودند؛ اما برخی از کمیشنران کمیسیون انتخابات در نشست دیروز با روایت‌های مختلف شکسته شدن قفل دروازۀ مرکز اطلاعات این کمیسیون را پذیرفته و وعدۀ بررسی آن را دادند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.