کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان: ۶۲۰ هزار تن در افغانستان نیاز به کمک‌های فوری زمستانی دارند

۵ جدی ۱۳۹۷

mandegarسازمان ملل میگوید که ۶۲۰ هزار تن در افغانستان نیاز به کمکهای فوری زمستانی دارند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده‌گان(UNHCR) با انتشار بیاینه‌یی گفته است که این اداره، حکومت افغانستان و نهاد‌های کمک‌رسانی تنها می‌توانند به ۴۲۰ هزار تن کمک فوری کنند.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان می‌گوید که به سلسله کمک‌ها به نیازمندترین در افغانستان، تاکنون به ۵۸ هزار نفر کمک شده ‌است.
در بیانیۀ این کمیشنری آمده که در هماهنگی با وزارت مهاجران و برگشت‌کننده‌گان می‌خواهند که به ۱۵۰ هزار خانواده‌ برگشت‌کننده و بی‌جا شده و دیگر افراد نیازمند کمک زمستانی اهدا کند.
فتحیه عبدالله، یک مقام کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهنده‌گان در این مورد گفته است: «در حالی که برای پیدا کردن راه حل‌های دایمی برای بی‌جاشده‌گان داخلی تلاش می‌شود، فراهم نمودن کمک مالی تقریبا ۲۰۰ دالر بدون قید و شرط، عجالتا برای هر خانواده مستحق صورت می‌گیرد تا آن‌ها فصل زمستان را نسبتا گرم و راحت سپری نمایند.»
به گفتۀ این کمیشنری، آن‌ها در حال حاضر تنها مصروف توزیع کمک‌های نقدی به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن در شهر کابل اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.