کودکان؛ قربانیان سوء استفاده قاچاقبران انسان

دوشنبه 16 قوس 1394/

mandegar-3اطفال و نوجوانان در رویای رسیدن به اروپا در بیشتر موارد دستخوش قاچاقبران شده و از جسم آنان سوء استفاده های مختلف صورت گرفته است. سازمان بین المللی مهاجرت در مورد سفر پرخطر کودکان و نوجوانان هشدار داده است.
اداره سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) در اعلامیه اخیر خود نسبت به فزونی رقم کودکانی که به خارج از کشور سفر می کنند و سوء استفاده از آنان توسط قاچاقبران هشدار داده است. این سازمان گفته است، بیشتر کودکان و نوجوانان برای کمایی پول و آماده سازی مخارج سفر مجبور می شوند، مدتی را در ایران سپری نموده و سپس از طریق ترکیه و یونان وارد اروپا شوند. به گفته این نهاد بین المللی، بیشتر نوجوانان افغان، در مسیر راه و دست به دست شدن شان توسط قاچاقبران چالش های متعددی را تجربه می کنند و حتی برخی از آنان پس از سپری نمودن روزهای دشوار دوباره به افغانستان بازگشتانده می شوند.
در حال حاضر کم تر از ۵۰ درصد نفوس افغانستان را کودکان و نوجوانان زیر سن تشکیل می دهند. این قشر در نتیجه نابرابری های اجتماعی و تحولات موجود یکی از آسیب پذیر قشر پنداشته شده و هرگونه دگرگونی های اجتماعی آنان را مورد ضربات محکم قرار می دهد.عدم دسترسی به آموزش و پرورش، سوء استفاده مخالفین مسلح از این قشر، کارهای شاقه روی جاده و تگدی از چالش های روزانه در برابر این قشر هستند. با این حال، در این اواخر مهاجرت افراد زیر سن به کشورهای همسایه و اروپایی به دلیل حمایت مالی از خانواده ها رو به افزایش بوده است.
ریچارد دانزگر، رئیس عمومی هیئت ماموریت سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان گفته است که کودکان در معرض سوء استفاده قاچاقبران همواره قرار دارند و این چالش سبب نگرانی جدی این سازمان نیز شده است.
او با نشر اعلامیه ای گفته است: «اطفال زیر سن با تهدیدات جدی بهره برداری و سوء استفاده حین قرار گرفتن به دست قاچاقبران مواجه اند. با توجه به فقدان فرصت ها در افغانستان، اغلبا به علت موجودیت گزینه های اندک دست به این گونه سفرهای دشوار و پر خطر می زنند».
عامل مهم در خصوص تشویق نوجوانان برای پیشگیری راه های دشوار برای رسیدن به یکی از کشورهای پیشرفته، اعضای خانواده تلقی می شود. اما برخلاف، در بیشتر موارد تشویق و ترغیب نزدیکان سبب شده است تا کودکان نا آگاهانه اقدام به سفر نموده و با آگاهی اندک از آینده نامعلوم خود تن به خطر بدهند. در حقیقت این قشر قربانی تصامیم بزرگان خود شده که آنان شنونده های خوب حکایت های میان تهی و باغ «سرخ و سبز» قاچاقبران هستند.
این سازمان بر گسترش فعالیت ها در خصوص بلند بردن سطح آگاهی مردم در افغانستان تاکید نموده گفته است با این فرض که داشتن آگاهی کامل خانواده ها از راه های پر خطر و آینده نامعلوم سبب کاهش بحران مهاجرت کودکان در افغانستان خواهد شد. به گفته رئیس این سازمان، «نیاز جدی دانسته می شود، تلاش های زیاد اعم در بخش تفهیم اطفال زیر سن در خصوص خطرات ناشی از قاچاقبری و مهمتر از همه، فراهم نمودن فرصت های بهتر برای شان درافغانستان صورت گیرد».
کودکان در مسیر راه طولانی و پرخطر از سوی قاچاقبران انسان دست به دست می شوند، به کارهای شاقه گماشته می شوند، مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و گاه به کام مرگ کشانده می شوند. علاوه بر این، کودکان پس از رسیدن به کشور نهایی، مدت های طولانی با بحران های روانی و تنهایی دست و پنجه نرم می کنند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.