کی شایستۀ پیروزی است؟

۶ عقرب ۱۳۹۲

ایتلاف سراسری سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی افغانستان، نشستی را تحت عنوان « کدام تیم انتخاباتی شایستگی زعامت کشور را دارد؟» در کابل برگزار کرد. این ایتلاف می‌گوید که تلاش می‌کند که در این گفتمان بی‌طرفی را رعایت کند.
سید عبدالاحد موسوی، رییس اجرایه‌یی ایتلاف سراسری سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی افغانستان می‌گوید که هدف از برگزاری این نشست بحث و ارزیابی دقیق و شناسایی تیم‌های انتخاباتی است. وی می‌گوید

mandegar

در این نشست تلاش می‌کنیم که تیمی را که پاسخگوی نیازهای موجود افغانستان باشند شناسایی کنیم و به مردم آگاهی بدهیم.
وی اضافه می‌کند: « ما سعی می‌کنیم که تیم انتخاباتی‌یی را که ملی بیاندیشند، به دور از تعصبات قومی، سمتی و لسانی باشند، بتواند افغانستان را از این پرتگاه سقوط نجات دهند، صلح پایدار آورده بتوانند و برای بیرون

رفت از این بحران برنامه مدونی داشته باشند؛ نشانه‌گذاری نماییم».
ایتلاف سراسری سازمان های اجت

ماع

ی و فرهنگی افغانستان مدعی است که ۱۱۷ سازمان عضویت این نهاد را دارند که نزدیک به ۵۰ نهاد از کابل و متباقی از ولایات کشور می‌باشند.
خانم شیما خروتی، عضو این ایتلاف می‌گوید که این ایتلاف تلاش خواهد کرد که جلسات آگاهی دهی‌اش را ادامه دهد و این مساله را عمیقاً دنبال نمایند. به باور وی، بیش از چهار دهه جنگ و ویرانگری، افغان ها را به ستوه آورده و این ایتلاف به دنبال تیمی است که حد اقل برای ختم جنگ آجندای موثر و جدی داشته باشد.
خانم خروتی می‌گوید که مردم افغانستان باید در موقع تصمیم گرفتن در انتخابات، کارنامه گذشته هریک از نامزدان را به دقت بررسی کرده و تصمیم بگیرند.
وی می‌افزاید: «ما بامشوره ملت افغانستان تلاش می‌کنیم که خط مشی تمام کاندیدان را مد نظر گرفته، با آنها ملاقات‌هایی خواهیم داشت و ببینیم که کدام شان به هداف دیرینه مردم افغانستان نزدیک است مورد نظر ما خواهد بود».
ایتلاف سراسری سازمان‌های اجتماعی و فرهنگی افغانستان تاکید دارد که حرکت مدنی آنها به حمایت از کدام نامزد مشخص نیست، بلکه آنها در نظر دارند که روند دموکراتیک انتخابات را برای مردم افغانستان شفاف تر و واضح تر بسازند؛ بر این اساس اجازه نخواهند داد که کسی از این نسشت به نفع نامزد مورد نظرش سوءاستفاده کند
.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.