گرامی‌داشت از شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی در پارلمان بریتانیا/ مهاجرین افغانستان در برخی کشورهای خارجی از سالروز شهادت قهرمان ملی کشور و هفتۀ شهید گرامی‌داشت به عمل آوردند

شنبه 25 سنبله 1396/

از شانزدهمین سال روز شهادت قهرمان ملی کشور در برخی از کشورهای جهان تجلیل به عمل آمد. در این میان پارلمان بریتانیا به شکل رسمی از شانزده همین سالروز شهادت قهرمان ملی کشور مان تجلیل کرد. این نخستین بار است که از قهرمان ملی ما در پارلمان بریتانیا تجلیل می‌شود. شهید mandegar-3احمد شاه مسعود، به عنوان الکوی مبارزه علیه کمونیزم و تروریزم و قهرمان ملی افغانستان از احترام خاصی در سطح جان برخور دار است.
بر بنیاد گزارش‌های دیگر، مهاجرین افغانستان در کشورهای روسیه‌، فرانسه، بریتانیا، یونان، اتریش، هندوستان و ایران از شانزدهمین سالروز شهید مسعود قهرمان ملی افغانستان گرامی‌داشت کردند.
شماری از مهاجرین افغانستان و شهروندان، فرهنگیان و نماینده‌گان مردم بریتانیا از شانزدهمین سالروز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی در پارلمان آن کشور گرامی‌داشت کردند. آنان از شهید مسعود به عنوان الگوی آزادی یاد کردند.
در همین حال، برخی از شهروندان افغانستان مقیم روسیه در محفلی به مناسبت شانزدهمین سالروز شهید مسعود قهرمان ملی افغانستان، گفتند که شهید مسعود مرد آزادی خواه بود.
جنرال محمد ایوب منصور، رییس همبستگی انجمن شهروندان افغانستان در فداراتیف روسیه، جنرال عبدالغیور احدزاده مستشار سفارت افغانستان در مسکو، بهرام آذریون مسول بخش فرهنگی سفارت ایران وشماری دیگر با بیان کارنامه‌ها و مبارزات شهید مسعود، در برابر تروریسم بین‌المللی، او را رهبر بی‌بدیل عنوان کردند. هم‌چنان، شماری از شهروندان و فرهنگیان افغانستان مقیم در کشورهای یونان، فرانسه و اتریش با گرامی‌داشت از شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی افغانستان، گفته اند که مبارزات شهید مسعود در برابر تروریسم ماندگار شده است.
آنان مسعود را رهبر بی‌بدیل عنوان کرده افزودند که مسعود از رهبران برزگ آزادی خواه بود که برای آزادی و رفاه مردمش قربانی داد.
امسال در داخل کشور نیز از سالروز شهادت قهرمان ملی به گونۀ گسترده گرامی‎داشت به عمل آمد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.