گرامی‌داشت از شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی در فرانسه

/

از شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی احمدشاه مسعود و هفتۀ شهید در پاریس مرکز فرانسه گرامی‌داشت شد.
برخی از شهروندان مقیم فرانسه و فرهنگیان در مراسم گرامی‌داشت از شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی و هفتۀ شهید، مبازرات شهید مسعود mandegar-3را در برابر گروه‌های تروریستی و کمونسیم ستودند.
آنان با سرودن شعرهای حماسی در وصف قهرمان ملی افغانستان، او را مبارز بی‌بدیل عنوان کردند.
اشتراک کننده‌گان در این مراسم، بیان داشتند که شهید مسعود فرد آزادی‌خواه و مبارزی نترس بود که همیشه در سنگر قرار داشت.
این در حالی که در سال جاری برزگ‌داشت از شانزدهمین سالروز شهادت قهرمان ملی، شهید احمدشاه مسعود در کشورهای محتلف به‌شکل رسمی‌ و غیر رسمی صورت گرفت. هم‌چنان، از سالروز شهادت قهرمان ملی، همه ساله در کشورهای مختلف جهان گرامی‌داشت می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.