گزارش ویژه شهادت قهرمان ملی

ترتیب کننده ناجیه نوری/

فتانه گیلانی فعال جامعۀ مدنی:

مسعود زراندوز نبود

شهیداحمدشاه مسعود یکی از فرماندهان استنثایی نه تنها در افغانستان بل درکل دنیا بود.

شهید مسعود شخصیتی است که متعلق به یک قوم، یک دره  و یک ولایت نبود؛ بل او یک شخصیت ملی بود که به تمام اقوام وملت افغانستان تعلق داشت و دارد و به تمام اقوام افغانستان احترام داشت.

mandegar-3در زمان تجاوز شوروی و زمان مقاومت یک الگوی مبارز برای تمام فرماندهان افغانستان بود و یکی از ویژه‌گی‌های او این بود که او یک نظامی با نظم بود و تمام عملکردش مطابق برنامه بود.

شهید احمدشاه مسعود از دروغ، ریا و فریب‌کاری به دور بود. همیشه مصروف عبادت بود و شخصیت با ایمان، با تقوا

و وطن‌پرست داشت.

شهید مسعود به خاطر رسیدن افغانستان به ثبات و امنیت با تمام فرماندهان از تمام اقوام رابطه نزدیک داشت و آنان را به وحدت ملی تشویق می‌کرد.

یکی از ویژه‌گی‌های خاص او مردانه‌گی او بود و زمانی‌که ما مورد تهدید قرار داشتیم و جان مامورین ما در خطر بود، به ما اطلاع و ما را از آن ماجرا مطلع ساخت که متوجه امنیت خود باشیم.

مسعود از زراندوزی به دور بود و همواره به وطن و امنیت مردم فکر می‌کرد و آسایش مردم برایش اولویت داشت و برای افغانستان برنامه‌های بلند مدت و رویاهای بزرگی داشت و یکی از دلایل که به شهادت رسید همین مساله بود.

امروز و در شرایط فعلی به شدت کمبود شهید مسعود احساس می‌شود، زیرا او همواره به وحدت ملی می‌اندیشید و ایجاد وحدت ملی برای او از اهمیت خاصی برخودار بود.

 

 

شکیبا هاشمی عضو مجلس نماینده‌گان:

مسعود تکرارنشدنی است

در تاریخ معاصر افغانستان مسعود یک مبارز بی‌بدیل و شخصیت تکرار نشدنی است.

شهید مسعود اگر زنده می‌بود، در تحکیم وحدت ملی تلاش می‎کرد و ما شاید شاهد رویدادهای امروزی نمی‌بودیم و جنوب شمال افغانستان در آتش جنگ نمی‌سوخت و ‍پاکستان جرات نمی‌کرد هر روز به ما تروریست صادر کند.

من مسعود را یک مبارز واقعی می‌بینم که برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان تلاش صادقانه می‌کرد و وحدت ملی برایش یک اصل و یک هدف واقعی بود.

مبارزین زیادی در تاریخ افغانستان ثبت اند که برای آزادی افغانستان رزمیده اند، اما مسعود شهید، تاریخ زرین افغانستان است و کارنامه‌های او را تاریخ هیچگاه فراموش نخواهد کرد.

مسعود قهرمان در قلب تمام مردم افغانستان حضور دارد و کسانیکه معنی و مفهوم آزادی را بدانند، مسعود را دوست دارند و به او احترام قایل اند.

مسعود یک شخصیتی ملی است و تنها به یک قوم،  یک ولایت و یک دره تعلق ندارد، او یک شخصیتی ملی و حتا فرامرزی است و جهانیان او را به عنوان یک مبارزه بی‌بدیل می‌شناسند و یکی از دلایل اصلی که سبب ترور او شد، همین مساله بود، شخصیت ملی که به وطن و امنیت و ثبات مردمش می‌اندیشید.

 

گل مکی صافی فعال حقوق زن:

مسعود به یک قوم و دره منحصر نشود

مسعود شهید شخصیت تکراری نشدنی تاریخ معاصر افغانستان است که کمبود او در شرایط فعلی افغانستان به شدت احساس می‌شود و اگر زنده می‌بود، شاید امروز برای تحکیم وحدت ملی نقش بسیار موثر و مفید می‌داشت و نقش بارزی در ایجاد وحدت ملی بازی می‌کرد.

او شخصیتی ملی است که متعلق به تمام مردم افغانستان است و نباید به یک قوم، یک ولایت و یا یک دره منحصر شود.

مبارزات مسعود و تلاش او برای ایجاد وحدت ملی خاص و منحصر به فرد بود که تمام عمر خود را وقف تامین امنیت و ایجاد وحدت ملی افغانستان کرد.

مبارزت او در برابر ارتش سرخ و مبارزات دوران مقاومت او سبب شده تا سایر فرماندهان جرأت جنگیدن در برابر دشمنان افغانستان را پیدا کنند و یک الگوی بسیار خوب برای همسنگران‌اش بود و حتا یک الگوی بسیار خوب برای نسل جوان امروز و شاید نسل فردای افغانستان باشد.

 

موسی فریور استاد دانشگاه کابل:

محصورسازی مسعود جفاست

من از یک خانواده جهادی هستم و در دوران مقاومت مبارزاتی داشتم و با شهید مسعود از نزدیک شناخت داشتم، او را یک مبارز بی‌بدیل و تکرار نشدنی می‌دانم.

او مانند سایر مجاهدین برای آزادی و امنیت افغانستان تلاش بسیار کرد و در نهایت به شهادت رسید و تلاش‌ها و زحمات خسته‌گی نا‍پذیرش سبب شد تا امروز لقب قهرمان ملی افغانستان را داشته باشد.

بدون شک مسعود یکی از بزرگترین قوماندانان جهاد افغانستان بود و نقش کلیدی در براندازی شوروی سابق داشت و نقش اساسی و جایگاه خاص در دوران مقاومت داشت و نبود او و سایر رهبران جهادی را ضایعه بزرگ در افغانستان می‌دانم.

متاسفانه برخورد حقیرانۀ بعضی‌ها سبب شده تا از مسعود بزرگ که متعلق به تمام اقوام افغانستان است، یک شخصیت منحصر به یک قوم بسازند و این مساله مایه نگرانی ماست و من این مساله را جفا بزرگ در حق این مرد بزرگ می‌دانم و باید به این موضوع توجه جدی شود و برای حل آن راه چاره‌ی جستجو شود.

سیدآقا فاضل سانچارکی مشاور امور فرهنگی:

مقاومت بدون ذکر نام مسعود بی‌معناست

شهید مسعود یکی از عالی‌ترین دست‌آوردهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان بود که در یک پروسۀ طولانی مبارزه و جهاد با تلاش و فداکاری از میان حوادث جهاد قد بلند کرد و این چهره خلاصه و عصارۀ همه ارزش‌ها و افتخارات جهاد افغانستان به شمار می‌رود.

شهید مسعودیک فرمانده مدبر، خردمند، با تدبیر و دارای خط فکری و دستگاه تیوریکی مبارزۀ چریکی خاص بود و تنها در عرصه نظامی نبوغ احمدشاه مسعود تبارز نبود؛ بل در عرصه سیاسی نیز زمانیکه سخنان او را در نشست‌های سیاسی تماشاگر می‌بودید، متوجه می‌شدید که ستاره او چنان قوی بود که تحلیل‌های او تحلیل‌های عمیق و کارشناسان از مسایل کشور بود که آدم را متعجب می کرد که یک شخصیت که جنبه‌های مبارزاتی دارد، تحلیل‌های عمیق سیاسی عینی و دقیق از افغانستان دارد.

شهید مسعود یک شخصیت کاریزماتیک بود و جاذبه‌های خاص خود را داشت و یک رابطه بسیار عمیق عاطفی با اطرافیان خود برقرار کرده بود، چنانکه همه اطرافیانش به خود می‌بالیدن که در کنار چنین فرمانده‌ی قرار دارند و این نشان می‌داد که او یک مجاهد صادق بود که تمام عمرش را وقف مردمش کرده بود.

تاریخ معاصر افغانستان مخصوصاً دهه‌های پسین که با تجاوز شوری سابق باز می‌شود، نقش مسعود یک نقش بی‌بدیل و برجسته است.

جهاد افغانستان بدون نام مسعود یک نام ناشناخت و بدون ذکر نام او مقاومت معنی و تعریفی ندارد، بنابراین جهاد و مقاومت افغانستان با نام مسعود گره خورده و با موجودیت نام مسعود، جهاد و مقاومت افغانستان با عظمت است و دارای اعتبار جهانی می‌باشد.

چمن‌شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده‌گان:

شهید مسعود الگوی بسیار خوبی برای نسل جوان امروز و نسل‌های آینده خواهد بود

افغانستان سرزمین قهرمان پرور است که اگر قرار باشد، نامی از آنان ببریم، وقت زیادی می‌طلبد؛ اما در این میان این همه، قهرمان ملی افغانستان یکی از چهره‌های ماندگار و نیک نام است و خواهد بود و از زمان تجاوز ارتش سرخ و تا مقاومت مردم افغانستان که تروریستان به افغانستان وارد شدند، احمدشاه مسعود با کمترین تغییر از وجب وجب خاک افغانستان دفاع کرد و این نشان می‌دهد که به آب و خاک این وطن معتقد بود و به وطن خود عشق می ورزید.

احمدشاه مسعود به دلیل نزدیک بودنش به عصر حاضر، نقش بارزی در تاریخ معاصر دارد و می‌تواند الگوی بسیار خوبی برای نسل جوان امروز و نسل‌های آینده باشد.

یکی از ویژه‌گی‌ها بارز قهرمان ملی همگرایی و همدیگر پذیری او بود، بنابراین زنده و نگهداشتن نام و خاطرات مسعود و افرادی چون او می‌تواند به ایجاد وحدت ملی و اتفاق ملی کمک بسیار کند.

 

عارف رحمانی عضو مجلس نماینده‌گان:

احمدشاه مسعود ماندگار است

شهید مسعود یک رهبر نظامی اسلامی بود که رفتار و کردارش متأثر از جریان‌های بیداری اسلامی بود که می‌توان آن را با سید قطب و جریان‌ها و کسانیکه بعداً آمدند و تا امروز ادامه دارند، مانند محمد یوسف قرضاوی مقایسه کرد و در حقیقت افغانستان براساس همان اندیشه‌ها مورد تجاوز قرار گرفت.

شهید معسود در ضمن اینکه در برابر کمونیست‌ها دست به سلاح برد، دل پردردی از نظام شاهی افغانستان و حکومت محمد داوود خان داشت.

در هر صورت احمدشاه مسعود یکی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی بی‌بدیل تاریخ معاصر افغانستان بود که مبتنی بر ایدیولوژی اسلامی و قرائت و روایت اخوانی در افغانستان دست بهفعالیت‌های سیاسی و نظامی زد.

احمدشاه مسعود یکی از شخصیت‌های ماندگار، مهم و قابل توجه تاریخ معاصر افغانستان است و ایشان یکی از بازی‌گران اصلی سه دهه گذشته سیاست و جنگ افغانستان بوده و یکی از فرماندهان به نام و توانمند زمان جهاد و مقاومت افغانستان است و بازی‌گر اصلی دوران حکومت اسلامی بود.

نقش احمدشاه مسعود در دوران مقاومت بارز و ارزنده بود و می‌توان گفت که نقش بی‌بدیل در دوران مقاومت در برابر تروریستان و طالبان داشت و زمانیکه ۹۰ درصد خاک افغانستان در کنترول طالبان قرار داشت، مسعود و یک تعداد از فرماندهان بودند که در برابر تروریستان می‌جنگیدند و در برابر تروریستان مقاومت می‌کردند و این مقاومت سبب شده تا طالبان نتوانند در کل افغانستان تسلط پیدا کنند و در نهایت سبب نابودی حکومت امارات اسلامی گردید.

 

محمد ناطقی عضو حزب وحدت اسلامی افغانستان:

شهید مسعود ستاره درخشان آسمان جهاد و مقاومت افغانستان است

من در سال‌های ۱۹۹۷ در تالقان با آمرصاحب آشنا شدم و با او کار می کردم و به عنوان وزیر تجارت در کابینۀاستاد ربانی فعالیت داشتم.

من در حدود دو سال در تالقان در خدمت آمرصاحب بودم و او را یک فرمانده لایق و یک شخصیت استثنایی و یک سیاست مدار زیرک و یک مدیر موفق و لایق می‌دانم که ارتباطات بسیار گسترده و عمیق با مردم داشت و به مردمش عشق می‌روزید.

مسعود در کنار اینکه یک فرمانده دلاور و شجاع بود، در عین داشتنخصوصیت‌های جهادی و نظامی، یک شخصیت فرهنگی هم بود. من بعد از آشنایی با او متوجه شدم که او به مسایل ادبیات شعر و داستان علاقمند است.

او یک روز به من گفت: افغانستان شعرا، نویسنده گان و خبرنگاران لایق دارند، من هم که قرار بود در کنفرانس ایکو همراه با استاد ربانی شرکت کنم، گفتم در این سفر سعی می‌کنیم که از مجموعه نشریات و اشعار نوسینده‌گان را برای‌تان بیاورم و این کار را کردم و بسیار خوشحال شد.

یکی از خصوصیت بارز آمرصاحب این بود که تمام مردم را ملاقات می‌کرد و در هر روز ده ها نفر را می‌دید و در زمان ملاقات از طرف مقابل می ‍پرسید که اصل موضوع را بگو که من مشکل ات را حل کنم و در حد ممکن در همان‌جا مشکل را بررسی و حل می‌کرد.

نقش مسعود در شرایط که افغانستان توسط یک ابر قدرت اشغال شده بود، بسیار مهم و ارزنده بود و او ستاره درخشان در در آسمان جهاد و مقاومت افغانستان است و نیز یک ستاره درخشان و یک شخصیت بی بدیل و تکرار نشدنی خواهد بود.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.