گشایش برنامۀ تقویت زنجیرۀ ارزش گندم و دامداری

چهار شنبه 27 جدی 1396/

مسؤولان وزارت زراعت و آبیاری، رشد کشاورزی و فراهم‌سازی زمینه‌های دسترسی کشاورزان به بازارهای داخلی و خارجی را از اهداف اصلی این برنامه می‌دانند.
نصیراحمد درانی، وزیر زراعت و آبیاری روز سه‌شنبه در مراسم گشایش برنامۀ «تقویت زنجیرۀ ارزش گندم، نباتات با ارزش و دامداری» برای زون غرب می‌گوید، این برنامه به ارزش بیش از ۱۹ میلیون دالر آمریکایی در ولایت‌mandegar-3های هرات، نیمروز، فراه و بادغیس عملی خواهد شد.
آقای درانی می‌گوید، هزینۀ این برنامه از سوی ادارۀ بین‌المللی توسعه‌یی آمریکا پرداخت می‌شود.
به گفتۀ آقای درانی، هدف از این برنامه رشد کشاورزی، پروسس و بسته‌بندی فراورده‌های کشاورزی، پشتیبانی از کشاورزان و فراهم‌سازی دسترسی کشاورزان به بازارهای داخلی و خارجی است.
هیربی اسمیت، رییس ادارۀ توسعۀ بین‌المللی ایالات متحدۀ آمریکا در افغانستان عملی‌شدن این برنامه را برای رشد کشاورزی و پشتیبانی از کشاورزان بسیار مهم می‌داند و می‌گوید، آمادۀ هرگونه همکاری در این زمینه هستند.
به گفتۀ آقای اسمیت، برنامۀ تقویت زنجیرۀ ارزش، ترویج زنجیرۀ ارزش، کارآفرینی، تقویت سکتور خصوصی، ارتباط به موقع و بهتر کشاورزان به بازار و توجه بیش از پیش به دامداری را در بر می‌گیرد و این برنامه تلاش می‌کند تا باشنده‌گان در غرب کشور به یک سیستم مصون غذایی دست‌رسی پیدا کنند.
به گفتۀ مسؤولان وزارت زراعت و آبیاری، با عملی‌شدن برنامۀ تقویت زنجیرۀ ارزشی زمینه‌های بازاریابی برای کشاورزان و بازرگانان در سطح منطقه و جهان بیشتر فراهم می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.