گشایش نخستین انستیتوت تخصصی صلح، رسانه و حکومت‌داری خوب در افغانستان

شنبه 18 جدی 1395/

mandegar-3این نخستین انستیتوت تخصصی است که در بخش‌های صلح، رسانه و حکومت داری خوب در کشور فعالیت خواهد کرد.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری روز پنج‌شنبه هنگام گشایش این انستیتوت می‌گوید، رسانه‌‌ها مهمترین حامی صلح و حکومت‌ در کشوراند. او می‌گوید، حکومت افغانستان باید متعهد به آزادی‌بیان در کشور باشد و در کنار آن رسانه‌ها نباید موضوعاتی را نشر کنند که خلاف منافع ملی و به سود دشمنان کشور باشد.
احمد کُمیل میرشاد‌بیک، رییس انستیتوت تخصصی صلح، رسانه و حکومت‌داری خوب می‌گوید، رسانه‌ها ‌می‌توانند به عنوان میانجی و پل میان مردم و حکومت و همچنان در راستای تأمین صلح در کشور تلاش کنند. او تأکید می‌کند که نباید آزادی رسانه‌ها محدود شود.
مسؤولان انستیتوت تخصصی صلح، رسانه و حکومت‌داری خوب می‌گویند که رسانه‌ها می‌توانند در چنین شرایط از حامیان مهم حکومت باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.