یوسف نورستانی به سرقت پول عامۀ امریکا اعتراف کرد

۲۵ قوس ۱۳۹۸

احمد یوسف نورستانی، رییس پیشین کمیسیون انتخابات و سناتور انتصابی به تاریخ ۱۱ دسمبر در ایالت کالیفورنیا امریکا اعتراف کرد که از ماه جولای سال ۲۰۱۵ تا دسمبر ۲۰۱۸ از امتیازات دولتی امریکا دزدیده است.
در جریان استماعیه در شهر سن دییگو در ایالت کالیفورنیا، آقای نورستانی پذیرفت که در سال ۲۰۱۵ تقاضای دریافت کمک‌های دولتی را کرده بود؛ امتیازی که فقط برای افرادی داده می‌شود که در داخل ایالات متحده زندگی می‌کنند.
آقای نورستانی همچنان سفرهای خارجی‌اش را از حکومت امریکا پنهان کرده بود. براساس قانون امریکا، اگر برای بیش از ۳۰ روز بیرون از کشور می‌باشد باید آن را به حکومت گزارش دهد.
نورستانی پذیرفته است که سفرها و نداشتن اقامت در ایالات متحده را پنهان کرده و بیش از ۲۷ هزار دالر امریکایی را از این بابت دریافت کرده و سبب زیان بیش از ۷۳ هزار دالر از درک پرداخت مصارف صحی و دریافت سایر خدمات، به ایالت کالیفورنیا زیان رسانیده است.
بر اساس اعلامیۀ وزارت عدلیه امریکا، یوسف نورستانی در حالی که در بست‌های بلند در افغانستان ایفای وظیفه می‌کرد، با ارایۀ معلومات نادرست از حکومت ایالتی امتیازات نیز دریافت می‌کرد.
منحیث یک بخش از پذیرفتن جرم‌اش، نورستانی گفته است که پول‌های متذکره را دوباره به حکومت تادیه خواهد کرد. او اکنون با حد اکثر ۱۰ سال زندان و پرداخت ۲۵۰ هزار جریمه نقدی مواجه است.
قرار است محکمه، فیصله نهایی را در مورد قضیۀ یوسف نورستانی، به تاریخ نهم مارچ ۲۰۲۰ اعلام کند. براساس اظهارات یکی از دادستان‌های امریکایی، گزارش دفتر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) در این قضیه نقش بارزی داشته است.
کمک‌های نقدی ادارۀ امنیت اجتماعی امریکا برای افرادی داده می‌شود که یا کهن‌سال و یا هم دارای معلولیت و معیوبیت باشند. ارایۀ معلومات نارست در این مورد در ایالات متحده جرم پنداشته می‌شود.

mandegar

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.