یوناما حمایت از انتخابات را مشروط به برگزاری با برنامه واقع‌بینانه کرده است

۲۲ ثور ۱۳۹۸

کمیسیون انتخابات اعلام کرده که در دیدار رییس این کمسیون با معاون دفتر سیاسی سازمان ملل در افغانستان – یوناما – بر ضرورت حمایت سازمان ملل از انتخابات افغانستان تأکید شده است.
به نقل از اعلامیه این کمیسیون، هواعلم نورستانی رییس کمیسیون انتخابات در دیدار با معاون و مشاوران یوناما گفته که بدون حمایت سازمان ملل برگزاری انتخابات افغانستان با مشکلاتی روبهرو خواهد شد و این کمیسیون به حمایت جهانی نیاز مبرم دارد.
معاون یوناما حمایت ملل متحد و جامعه جهانی از انتخابات افغانستان را مشروط به این دانسته که انتخابات پیشروی ریاست‌جمهوری با برنامه واقع‌بینانه برگزار شود.
در همین حال، محمد حنیف دانشیار عضو کمیسیون انتخابات افغانستان گفته است که فهرست بیش از ۹ میلیون رأی دهندهگان که انگشت‌نگاری شده اند در اختیار احصائیه مرکزی قرار گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.