یک روز آشتی یک روز جوت

هارون مجیدی/ سه شنبه 17 قوس 1394/

رییس‌جمهور محمد اشرف غنی، سفر اروپایی‌اش را پر دست‌آورد خوانده می‌گوید که امروزه جهان خواست‌های برحق مردم افغانستان را می‌دانند.
آقای غنی دیروز (دوشنبه، ۱۶قوس) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: در سفر شش روزۀ خویش به اروپا تلاش کردیم تا ظرفیت‌های موجود در افغانستان را به دنیا روشن سازیم.
mandegar-3به گفتۀ آقای غنی، ایجاد روابط خوب با دنیا به خاطر منافع کشور، ضروری است.
رییس‌جمهور غنی در یک سفر شش روزه به کشورهای فرانسه، ایتالیا، سویدن و آلمان رفت. در این سفر علاوه بر گفت‌وگو پیرامون مهاجرین افغانستانی، تعهد ادامۀ کمک و همکاری این کشورها را با افغانستان نیز گرفته است.
آقای غنی در این نشست خبری افزود: چهل کشور عضو تعهد کردند تا ماموریت قاطع را تمدید کنند.
به گفتۀ رییس‌جمهور غنی، ادامۀ همکاری‌های اتحادیه اروپا برای ده سال آیندۀ افغانستان، از دست‌آورهای عمدۀ دیگر این سفر شش روزه بوده است.
رییس‌جمهور غنی در ادامۀ سخنانش با اشاره به سفرش به فرانسه گفت که به خاطر همدردی و انزجار مردم افغانستان از پدیدۀ تروریسم و افراط‌گرایی به فرانسه رفتم و گفتم که یک اقلیت محدود نماینده‌گی از دین مبین اسلام کرده نمی‌تواند.
رییس‌جمهور غنی، هم‌چنان با اشاره به تغییر اقلیم در جهان گفت که افغانستان از پس‌منظر تغییرات اقلیمی بسیار متضرر است که حتا چرخش خشکسالی که پیش از این در سی سال یکبار اتفاق می‌افتاد، حالا به سه سال تغییر کرده است.
آقای غنی تأکید کرد: ما باید افغانستان را از استفادۀ بی‌رویۀ ذغال بیرون بکشیم و کشور را به طرف استفاده از منابع پاک ببریم.
آقای غنی با اشاره به مناسبات افغانستان و پاکستان گفت که روابط دو کشور مانند دو نوجوان نیست که یک روز آشتی باشند و روز دیگر جوت کنند؛ بل‌که سیاست و موقف افغانستان واضح و روشن بوده و می‌باشد.
او تصریح کرد: سیاست دولت افغانستان در قبال پاکستان واضح و روشن می باشد. اما پاکستان در جنگ اعلام ناشده با افغانستان قرارگرفته است.
آقای غنی افزود: امروز همۀ دنیا موضع برحق مردم افغانستان را می‌دانند.
آقای غنی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید نمود که تاهنوز ثبوتی وجود ندارد که ملااختر محمد منصور رهبر گروه طالبان کشته شده باشد.
او گفت که افغانستان دروازۀ صلح را به روی کسانی‌که می‌خواهند به این پروسه بپیوندند باز نگه خواهد داشت.
آقای غنی با اشاره به دست‌آوردهای دیگر سفر شش روزه به اروپا گفت که تعهدات امنیتی، اقتصادی و زیر بناسازی را برای کشور به دست آوردیم.
او به نماینده‌گی از مردم افغانستان از تعهدات کشورهای کمک کننده، سپاس‌گزاری کرد.
رییس‌جمور افغانستان گفت: افغانستان چهارمین کشور فقیر دنیاست؛ اما منابع زیادی داریم که باید از آن‌ها استفاده کنیم.
وی در این نشست خبری اظهار داشت: دشمنان قصد داشتند دو جغرافیای سیاسی در افغانستان ایجاد کنند که این اجازه را ندادیم و برای این کار بهای گرانی پرداختیم.
رییس‌جمهور افغانستان افزود: بهایی‌که مردم افغانستان برای آزادی خود پرداخته‌اند بسیار گران بوده است.
مبارزه با قاچاقبران انسان
آقای غنی در این نشست خبری با اشاره به مهاجرت شهروندان افغانستان به کشورهای بیرونی به ویژۀ اروپا گفت: درد مهاجرت را قلباً احساس می‌کنم و اشاره من به ظرف‌شو بودن مهاجران در یکی از سخنرانی‌هایم، تحقیر کردن آنان نبوده است.
به گفتۀ آقای غنی، با مهاجرت چندین سالۀ شهروندان افغانستان به بیرون از کشور، افغانستان دو نسل حرفه‌یی خود را از دست داده است.
رییس‌جمهور غنی گفت: بسیاری از مهاجرین آموزش دیدۀ افغانستان در کشورهای بیرونی به کارگران غیر حرفه‌یی مبدل شده‌اند.
آقای غنی افزود: کشورهای اروپایی امروزه از مسأله مهاجرت در ترس اند و قوانین مهاجرت در بسیاری از این کشورها تغییر کرده است.
به گفتۀ آقای غنی، وضع دنیا پس از حادثۀ پاریس تغییر یافته و شرایط بالای مهاجرین دشوار شده است.
رییس‌جمهور با اشاره به صحبت‌هایش با یکی از کسانی که کودکش را در مسیر رفتن به اروپا از دست داده گفت: با قاچاقبران انسان باید مبارزه شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.