یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی: کارشیوۀ پیشین ابطال آرا کنار گذاشته می‎شود

هارون مجیدی/ 14 اسد 1393/

تیم اصلاحات و همگرایی می‌گوید پس از آن‎‏که برخی از پیشنهادهای آن‎ها در روند تفتیش آرا از سوی ملل متحد پذیرفته شد، وارد این پروسه شده‎اند.
یک عضو ستاد اصلاحات و همگرایی گفت که گفت‎وگوهای آنان با دفتر یوناما در کابل برای گنجانیدن برخی شروط دیگر تا یک هفته ادامه می‎یابد.
تیم اصلاحات و همگرایی می‎گوید: تمامی شروطی را که آنان پیشنهاد کرده‎اند، به منظور جداسازی آرای تقلبی از آرای پاک می‎باشد. mnandegar-3
احمد بهزاد عضو ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی می‌گوید: پس از گفت‌وگوهای مفصل با نمایندۀ ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، مقامات سفارت آن کشور در کابل و نمایندۀ سازمان ملل متحد، سرانجام توافقاتی بر سر پیشنهاد پنج ماده‌یی تیم اصلاحات و همگرایی و گنجانده‌شدن این موارد در کارشیوۀ ابطال آرا به‌دست آمد.
آقای بهزاد می‌افزاید: بر بنیاد این توافق، آنچه که تحت عنوان کارشیوۀ ابطال تهیه شده است و پیش از این نهایی خوانده شده بود، کنار نهاده می‌شود تا پیشنهادهای ستاد اصلاحات و همگرایی در آن گنجانده شود.
این عضو ستاد انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله تأکید می‌کند: در بخش دیگری از این توافقات آمده است که ملل متحد بار دیگر بر نهایی‌بودن و عملی‌شدن تمام مواد از جمله مواد ۱۲ و ۱۶ چک لیست تفتیش صندوق‌ها تأکید می‌ورزد.
او تصریح می‌کند: مادۀ ۱۲ چک لیست ناظر بر کنترل تیک‌مارک‌های مشابه و ماده ۱۶ ناظر بر سنجش تفاوت آراء دو نامزد در دور اول و دوم انتخابات است. تطبیق این دو ماده از مواد شانزده‌گانۀ چک لیست، در روزهای پیش از عید با مخالفت‌های از سوی تیم تحول و تداوم مواجه شده بود.
آقای بهزاد خاطرنشان کرد: بر بنیاد توافق اخیر، ملل متحد پذیرفته است که با اصل نظارت و قضاوت بین‌المللی، به نگرانی‌ها در مورد نقش کمیسیون‌های انتخاباتی در مدیریت تفتیش خاتمه داده شود.
این عضو ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی افزود: تعداد صندوق‌هایی‌که عصر یکشنبه (۱۲ اسد) و در عدم حضور ناظران ستاد اصلاحات تفتیش شده است، مجدداً مورد تفتیش قرار می‌گیرد.
آقای بهزاد همچنان گفت: در توافقات عصر یکشنبه (۱۲ اسد) موارد ۴ و ۵ به طور کامل پذیرفته شد تا در کارشیوه گنجانده شود و در پیوند به موارد ۱، ۲ و ۳ قرار شد تا یک هفته گفت‌وگوها در این خصوص به نتیجه برسد.
پیشنهادات تیم اصلاحات و همگرایی
یک: در صورتى‌که فهرست رأى دهنده‌گان موجود نبوده یا سفید باشد و یا ده عدد شمارۀ کارت رأى دهى در فهرست مسلسل باشد و در عین حال ٩٠% آرا به نفع یک نامزد باشد،صندوق باید از روند محاسبه خارج و بى‌اعتبار شناخته شود.
دو: در صورتی‌که رأى ریخته شده در صندوق در یک محل به تناسب دور اول بیشتر از ١٠٠%باشد، و بیشتراز٩٠% آرا به نفع یک نامزد باشد و یکى از موارد چک لیست نیز در آن دیده شود، صندوق باید از روند محاسبه خارج و بى‌اعتبار شود.
سه: در صورتى که مجموع آراى یک صندوق۶٠٠ راى و یا بیشتر از آن باشد و یکى از موارد چک لیست نیز در آن دیده شود، صندوق باید از روند محاسبه خارج و بى‌اعتبار شناخته شود.
چهار :در صورتى‌که آراى محلات خیالى شامل سیستم شده باشد و صندوق عملاً وجود نداشته باشد، آراى حساب شده باید از روند محاسبه خارج و بى‌اعتبار شود.
پنج: مفقودى صندوق‌ها قابل توجیه نیست و آراى آن‌ها در محاسبه نباید شامل شود.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.