یک عضو مجلس: کندز با تروریستان معامله شده است

/

سه شنبه ۲ سرطان ۱۳۹۴

 

ناجیه نوری
در اخیتار قرار ندادن تجیهزات لازم برای نیروهای امنیتی در ولایت کندز می‎رساند که حکومت ولایت کندز را با مخالفین مسلح معامله کرده است.
یک نمایندۀ ولایت کندز در مجلس با بیان این مطلب تأکید میکند که بیتوجهی حکومت به وضعیت امنیتی کندز نشان میدهد که حکومت خود در ناامنی‎های کندز شریک است.
گروه طالبان بعد از جنگهای شدید با نیروهای امنیتی صبح دوشنبه دشت ارچی، دومین ولسوالی ولایت کندز را تصرف کرده اند. روز قبل جنگجویان ولسوالی چهاردره را تصرف کرده mnandegar-3بودند.
داکتر فاطمه عزیز نماینده مردم ولایت کندز در مجلس نمایندهگان میگوید، ما فکر میکنیم که حکومت ولایت کندز را با مخالفین مسلح معامله کرده باشد.
به گفته این عضو مجلس، حکومت مرکزی هیچ توجهی و علاقهیی نسبت به تأمین امنیت در ولایت کندز ندارد.
او تاکید کرد، عدم توجه حکومت به وضع امنیتی کندز و در اختیار قرارندادن تجهیزات لازم برای نیروهای امنیتی این ولایت نشان میدهد که حکومت خود در ناامنی کندز شریک است.
بانون عزیز با انتفاد از حکومت گفت: عدم توجه حکومت به امنیت این ولایت سبب شده تا طالبان حملاتشان را هر روز برای تصرف ولسوالیهای بیشتر این ولایت افزایش دهند.
بانو عزیز، عدم همآهنگی میان نیروهای امنیتی و حضور نیروهای مسلح غیر مسوول را دلیل دیگر افزایش ناامنیهای اخیر در کندز عنوان میکند.
این عضو مجلس ضمن اینکه قوماندان امنیه کندز را یک شخص بیکفایت میخواندن میگوید، بیکفایت بودن قوماندان امنیه کندز نیز سبب شده تا ناامنیها افزایش یافته و ولسوالی چهار دره و دشتارچی به دست دشمن سقوط کند.
اما وزارت امور داخله کمبود تجیهزات برای پولیس را رد کرده گفت: تاکنون شکایتی به ما نرسیده که نیروهای پولیس در ولایت کندز با کمبود تجهیزات مواجه شده باشند.
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله تاکید کرد، ما تجهیزات لازم را برای پولیس ملی ارسال کردیم و نیروهای پولیس با کمبود تجهیزات مواجه نیستند.
او گفت، در خصوص بیکفایت بودن قوماندان امنیه کندز هیچ نوع گزارشی به ما نرسیده و اطمینان داریم که قوماندان امنیه یک شخص با کفایت و کارکن است.
دانش، شکایت علیه قوماندان امنیه کندز را تایید کرده گفت، گاه گاهی در مورد قوماندان امنیه کندز به ما شکایتهای رسیده که بنابر دلایلی نمیخواهم به آن بپردازم؛ اما بازهم تاکید میکنم که قوماندان امنیه یکی از کسانی است که برای تامین امنیت ولایت کندز تلاش بسیار کرده.
معاون سخنگوی وزارت داخله افزود، نیروهای امنیتی ما سخت درگیر نبرد با نیروهای مخالف مسلح اند و به زودترین فرصت ولسوالی چهاردره را از چنگ آنان بیرون خواهد کرد.
گزارشها میرساند که همین اکنون در ولسوالی خانآباد نیز جنگ شدید میان نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح غیر مسوول و طالبان جریان دارد.
ولسوالی چهار درۀ کندز سه روز پیش از ادارۀ نیروهای دولتی خارج شد و به دست طالبان افتاد.
گفتنی است که یک شبانه روز درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و هراسافگنان سبب شد تا نیروهای امنیتی پا عقب بکشند و هراسافگنان تا ساختمان ولسوالی چهار دره به پیش بروند.
اکنون خط نبرد در پل چهار دره قرار دارد؛ پلی که شهر کندز را با چهار دره وصل میکند و چهار کیلومتر از مرکز شهر فاصله دارد.
مسوولان محلی در ولایت کندوز سقوط ولسوالی دشت را نیز به دست گروه طالبان تائید کردهاند.
این مسوولان گفته اند که پس از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغانستان و مخالفان مسلح دولت، این ولسوالی به دست مخالفان مسلح افتاده است.
با این حال، محمد عمر صافی والی کندز به رسانهها گفته که نیروهای ما تقریباً ۸۰۰ متر به طرف دشمن پیشروی داشتهاند و ما تلاش میکنیم تا از چند جناح به طرف دشمن حمله کنیم و امیدواریم که تا یک یا دوماه دیگر این ولسوالیها را از دشمن باز پس بگیریم.
کندز دروازۀ ولایتهای تخار و بدخشان پنداشته میشود و اگر هراسافگنان به بخشهای دلخواه در کندز برسند، حتا به باور بسیاریها شمال و شمال شرق کشور با تهدیدهای جدی روبرو خواهد شد.
این ولایت شش ولسوالی دارد و در حال حاضر دو ولسوالی آن یعنی چهاردره و دشتارچی در کنترل مخالفان مسلح دولت است.

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.