۴۰۰ تـذکره جعـلی از پلچـرخی ضبـط شـد

گزارشگر:دو شنبه 5 سنبله 1397 ۴ سنبله ۱۳۹۷

mandegar-3وزارت امورد داخله می‌گوید: منسوبان پولیس ملی، ۴۰۰ قطعه تذکره جعلی را از پلچرخی کابل به‌دست آوردند.
وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌‌یی گفته است که این تذکره‌های جعلی از ولایت کاپیسا به کابل منتقل می‌گردید.
خبرنامه می‌افزاید که این تذکره‌ها از سوی منسوبان پولیس در جریان تلاشی وسایط در دروازه پل‌چرخی کابل کشف شده است.
در پیوند به این قضیه، یک‌تن بازداشت شده و تحقیقات بیش‌تر از وی جریان دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.