۱۰۰ تن برای فراگیری ادبیات ازبکی به ازبکستان فرستاده می‌شوند

چهارشنبه 4 اسد 1396/

mandegar-3مسوولان در وزارت معارف می‌گویند که قرار است به زودی ۱۰۰ دانشجو را از حوزه شمال کشور برای یادگیری ادبیات زبان ازبکی برای مدت دو سال به ازبکستان بفرستد.
معینیت تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، آزمونی را با اشتراک ۱۸۰ دانشجو از حوزه شمال کشور روز (سه‌شنبه ۳ اسد ) در کابل برگزار کرد. قرار است از میان این دانشجویان به تعداد ۱۰۰ تن آنان به مدت دو سال برای یادگیری ادبیات زبان ازبکی به ازبکستان فرستاده شوند.
رحیل محمد فرملی معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف گفت:” گروپ اول که به طرف ازبکستان می‌رود فقط به مدت دو سال در جمهوری ازبکستان در شهر ترمز در حوزه زبان زیبای ازبکی آموزش می‌بینند دوباره که می‌آیند زیر چتر وزارت معارف این‌ها استاد یا معلم زبان زیبای ازبکی خواهند بود”.
معین تخنیکی و مسلکی وزارت معارف از نبود افراد مسلکی در بازار کار کشور ابراز نگرانی کرده می‌گوید که وزارت معارف و حکومت تلاش می‌کنند تا زمینه آماده کردن شاگردان را مطابق بازار کار مساعد بسازند تا شاگردان افغان جایگزین شهروندان ایرانی و پاکستانی که اکنون در بازار کار کشور است شوند.
به گفته مسوولان، این بورسیه‌ها برای دانشجویان کشور به گونه تخفیفی بوده و بیشترین هزینه آن‌را کشور ازبکستان پرداخت می‌کند. آقای فرملی می‌گوید که رییس جمهور غنی به وزارت مالیه دستور داده تا مبلغ ۲۵۰ هزار دالر را بخاطر فرستادن این دانشجویان به ازبکستان؛ با وزارت معارف همکاری کند.
ابراهیم تمیم مسوول پروژه‌های ملی و استراتیژک ریاست جمهوری می‌گوید که براساس تفاهنامه‌‌ای میان افغانستان و ازبکستان قرار است کشور ازبکستان دانشجویان افغان را در زمینه آموزش و ارتقای ظرفیت و تخصص سازی در رشته‌های مختلف همکاری کند. وی تاکید می‌کند که پیشنهاد آموزش ۲۰۰ دانشجو در ۶۰ رشته تحصیلی دیگر نیز به کشور ازبکستان فرستاده شده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.