۱۰۰ هزار مهاجر از ایران برمی‌گردند

۹ دلو ۱۳۹۱

وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گوید، ایران تصمیم گرفته تا ۱۰۰ هزار مهاجر افغان را در سال ۲۰۱۳ به صورت داوطلبانه از آن کشور خارج کند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد و وزارت مهاجرین افغانستان این تعداد از مهاجران را در برگشت و جابجایی در کشور همکاری خواهند کرد.
جماهیر انوری، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: “البته این برگشت داوطلبانه می‌باشد نه اجباری. در این مورد باید مهاجرین آگاهی پیدا کنند.”
انوری گفت برای خانواده‌هایی که دارای ۵ تا ۶ نفر عضو هستند این فرصت داده می‌شود تا یک عضو خانواده از ایران به افغانستان بیاید و اوضاع را از نزدیک ببیند، بعد تصمیم بگیرد که دوباره به افغانستان برگردند یا خیر.
او گفت که بسته‌های کمک‌‍های غذایی، غیرغذایی و پول نقد نیز در زمان برگشت به عودت کننده ها داده خواهد شد.
وزیر مهاجرین و عودت کننده‌ها گفت که قرار است زمینه‌های جابجایی برگشت کنندگان از سوی حکومت افغانستان فراهم شود. آقای انوری افزود برگشت کنندگانی که دارای دانش و حرفه اند، در زمینه های تخصص شان صاحب کار خواهند شد.
او اضافه کرد: “مهاجرینی که بر می گردند در روستاهای خود شان و یا در شهرک هایی که از سوی وزارت مهاجرین در ولایات افغانستان در نظر گرفته شده ساکن می شوند”.
در همین حال پاکستان نیز توافق کرده است تا کارت های مهاجران افغان را تا شش ماه دیگر تمدید کند.
به گفته آقای انوری تمدید حضور مهاجران در پاکستان از اول جنوری ۲۰۱۳ تا شش ماه بعد می باشد. مقام های حکومت پاکستان گفته اند حکومت جدیدی که تا شش ماه دیگر در این کشور قدرت را در دست می گیرد در مورد آینده مهاجران افغان تصمیم خواهد گرفت.
سال گذشته حدود ۹۰ هزار مهاجر از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند. وزارت مهاجرین می گوید ۴۸ منطقه را در ۲۲ ولایت افغانستان برای اسکان مجدد برگشت کننده ها در نظر گرفته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.