۲۵۰ زندانی از بازداشتگاه بگرام آزاد شدند

۱۵ جدی ۱۳۹۱

حکومت افغانستان می‌گوید که حدود ۲۵۰ تن از زندانیانی را که توسط نیروهای امریکایی بازداشت شده بودند، از زندان بگرام به صورت رسمی آزاد کرده است تا آن‌ها بتوانند در روند صلح نقش بگیرند و جنگ ۱۱ ساله در کشور پایان یابد.
مقام‌های وزارت دفاع  کشور به خبرگزاری اسوشتیدپرس گفته‌اند که تنها روز جمعه ۸۰ زندانی آزاد گردیده اند که از ولایت‌های مختلف افغانستان می‌باشند. قرار است در جریان این هفته مجموعاً ۴۰۰ زندانی آزاد گردند.
افرادی که در زندان نظامی بگرام نگهداری می‌شوند، توسط نیروهای ایتلاف بین‌المللی در جنگ علیه طالبان و دیگر گروه‌های شورشی بازداشت شده اند. امریکایی‌ها آن‌ها را به عنوان اسیر جنگی در این زندان نگهداشته اند.
جلال الدین، یک مقام پولیس افغانستان گفت او مطمین است که افراد آزاد شده از حکومت کابل حمایت می‌کنند و در روند صلح کمک می‌کنند. تا هنوز حدود سه هزار تن از زندان بگرام به حکومت افغانستان واگذار شده اند.
۱۶ تن از این زندانیان روز گذشته به خانواد‌های خود در ولایت غزنی پیوستند. آنها شکایت داشتند که نیروهای امریکایی بیگناه آنها را بازداشت کرده و برخی شان تا پنج سال را در زندان به سر برده اند.
مولوی جان محمد، یک تن از افراد بازداشت شده گفت: «چرا ما را بازداشت می‌کنند؟ ما هیچ گناهی نداریم. نیروهای خارجی شب هنگام در قریه‌های ما می آیند و بدون اسناد و شواهد مردم را با خود می‌برند. ما چاره‌یی جز این نداریم که بجنگیم یا این که از خانه‌های خود فرار کنیم یا این که دوباره به زندان بیافتیم».
زندان بگرام یکی از موضوعات جنجال برانگیز میان حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا بوده است. حکومت افغانستان بعد از انتقادهای زیاد، با ایالات متحده امریکا به توافق رسید کهحکومت افغانستان می‌گوید که حدود ۲۵۰ تن از زندانیانی را که توسط نیروهای امریکایی بازداشت شده بودند، از زندان بگرام به صورت رسمی آزاد کرده است تا آن‌ها بتوانند در روند صلح نقش بگیرند و جنگ ۱۱ ساله در کشور پایان یابد.
مقام‌های وزارت دفاع  کشور به خبرگزاری اسوشتیدپرس گفته‌اند که تنها روز جمعه ۸۰ زندانی آزاد گردیده اند که از ولایت‌های مختلف افغانستان می‌باشند. قرار است در جریان این هفته مجموعاً ۴۰۰ زندانی آزاد گردند.
افرادی که در زندان نظامی بگرام نگهداری می‌شوند، توسط نیروهای ایتلاف بین‌المللی در جنگ علیه طالبان و دیگر گروه‌های شورشی بازداشت شده اند. امریکایی‌ها آن‌ها را به عنوان اسیر جنگی در این زندان نگهداشته اند.
جلال الدین، یک مقام پولیس افغانستان گفت او مطمین است که افراد آزاد شده از حکومت کابل حمایت می‌کنند و در روند صلح کمک می‌کنند. تا هنوز حدود سه هزار تن از زندان بگرام به حکومت افغانستان واگذار شده اند.
۱۶ تن از این زندانیان روز گذشته به خانواد‌های خود در ولایت غزنی پیوستند. آنها شکایت داشتند که نیروهای امریکایی بیگناه آنها را بازداشت کرده و برخی شان تا پنج سال را در زندان به سر برده اند.
مولوی جان محمد، یک تن از افراد بازداشت شده گفت: «چرا ما را بازداشت می‌کنند؟ ما هیچ گناهی نداریم. نیروهای خارجی شب هنگام در قریه‌های ما می آیند و بدون اسناد و شواهد مردم را با خود می‌برند. ما چاره‌یی جز این نداریم که بجنگیم یا این که از خانه‌های خود فرار کنیم یا این که دوباره به زندان بیافتیم».
زندان بگرام یکی از موضوعات جنجال برانگیز میان حکومت افغانستان و ایالات متحده امریکا بوده است. حکومت افغانستان بعد از انتقادهای زیاد، با ایالات متحده امریکا به توافق رسید که کنترول زندان بگرام به حکومت افغانستان واگذار شود. در ماه مارچ سال گذشته دو کشور توافقنامه واگذاری مدیریت زندان بگرام به افغانستان را امضا کردند.
اما حدود دو ماه قبل حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان از ایالات متحده امریکا انتقاد کرد که توافقنامه واگذاری کنترول این زندان را نقض کرده است. کرزی در بیانیه‌یی گفته بود: «حتا شماری از زندانیانی که با حکم قطعی محکمه برائت حاصل کرده اند نیز آزاد نشده اند و برعلاوه، شماری دیگری نیز برخلاف مواد این موافقتنامه از سوی نیروهای امریکایی زندانی شده اند».
همچنان شماری از گروه‌های مدافع حقوق بشر در گذشته از ایالات متحده امریکا انتقاد کرده اند که به پرونده زندانیان بگرام رسیدگی نمی‌شود و همچنان دسترسی به این زندان برای ناظران حقوق بشری ممکن نیست.
هرچند مقام‌های حکومت افغانستان امیدوارند که آزادی این زندانیان در روند صلح با طالبان کمک کند، اما برخی نگران اند که این افراد دوباره به صفوف شورشیان بپیوندند، زیرا در گذشته مواردی وجود داشته است که زندانیان آزاد شده دوباره به جنگ علیه نیروهای خارجی و دولت افغانستان روی آورده اند.
کنترول زندان بگرام به حکومت افغانستان واگذار شود. در ماه مارچ سال گذشته دو کشور توافقنامه واگذاری مدیریت زندان بگرام به افغانستان را امضا کردند.
اما حدود دو ماه قبل حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان از ایالات متحده امریکا انتقاد کرد که توافقنامه واگذاری کنترول این زندان را نقض کرده است. کرزی در بیانیه‌یی گفته بود: «حتا شماری از زندانیانی که با حکم قطعی محکمه برائت حاصل کرده اند نیز آزاد نشده اند و برعلاوه، شماری دیگری نیز برخلاف مواد این موافقتنامه از سوی نیروهای امریکایی زندانی شده اند».
همچنان شماری از گروه‌های مدافع حقوق بشر در گذشته از ایالات متحده امریکا انتقاد کرده اند که به پرونده زندانیان بگرام رسیدگی نمی‌شود و همچنان دسترسی به این زندان برای ناظران حقوق بشری ممکن نیست.
هرچند مقام‌های حکومت افغانستان امیدوارند که آزادی این زندانیان در روند صلح با طالبان کمک کند، اما برخی نگران اند که این افراد دوباره به صفوف شورشیان بپیوندند، زیرا در گذشته مواردی وجود داشته است که زندانیان آزاد شده دوباره به جنگ علیه نیروهای خارجی و دولت افغانستان روی آورده اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.