۲۸ فرمانده ارشد طالبان پس از رهایی از زندان به جنگ برگشته‌اند

گزارشگر:ولی آرین ۸ میزان ۱۳۹۲

در سه سال اخیر بیست و هشت ‌تن از فرماندهان ارشد گروه طالبان، پس از رهایی از بند به میدان‌های نبرد برگشته اند.

یک گزارش پژوهشی تلویزیون یک، نشان می‌دهد که بسیاری از این فرماندهان طالبان، هم اکنون نبرد را در جنوب و غرب کشور، رهبری می‌کنند.
مولوی صدرابراهیم الکوزی هم مشمول این افراد است. کسی که به درخواست شورای عالی صلح از بند پاکستان رها شد و درحال حاضر، کمیتۀ نظامی طالبان را سرپرستی می‌کند و هماهنگ‌کنندۀ فعالیت‌های طالبان نیز است.
صلح با طالبان، ظاهراً دریچه‌‎یی را برای رهایی زندانیان طالب گشوده است.
از یک سو چهره‌های برجستۀ جنگی طالبان در میدان‌های نبرد بازداشت می‌شوند، ازسوی دیگر، دریچه‌یی برای رهایی آنان گشوده می‌شود.
در این گزارش دریافته شده که در سه سال اخیر بیست‌وهشت تن از فرماندهان ارشد گروه طالبان پس ازرهایی از بند به میدان‌های نبرد برگشته‌اند.
چهره‌های بسیار نزدیک به ملاعمر رهبر گروه طالبان چون داکترعبدالواسع پوپلزی که خودش را به جای ملا برادر معاون گروه طالبان می‌داند و باری گل فرمانده پیشین محافظتی ملاعمر نیز دیده می‎شوند.
ملاسخی داد، ملا باری گل از افراد بسیار نزدیک ملاعمر، ملا اختر محمد نوروزی فرمانده جنگی طالبان و مولوی عبدالسلام، پس از رهایی از زندان هم اکنون اعضای برجسته و فعال شورای کویته هستند.
مولوی عبدالروف مخلص پس از رهایی اززندان پلچرخی به حیث معاون حوزۀ عمومی جنوب – غرب طالبان گماشته شده است.
ملا محمود بارکزی، تورخالد، ملاسراج الدین، ملاظریف بارکزی، اسدالله بارکزی، مولوی غلام محمد بادغیسی از چهره‌های مهم طالبان بودند که و در حال حاضر پس از رهایی ازبند ازفرماندهان ارشد جنگی این گروه درکندهار، مارجه و ناوه هلمند و نیز دربادغیس هستند.
بسیاری از این چهره‌ها، اززندان‌های بگرام و پلچرخی رها شده اند.
غلام فاروق بارکزی فرمانده پولیس نظامی و رییس زندان بگرام می‎‌گوید: «اکثریت قاطع آن‌ها به مخالفان مسلح دولت در میدان های جنگ برنگشته اند؛ در مناطق شان مصروف کار استند، اما اقلیت آن‌ها بعید نیست که نپیوسته باشند، اما آمار دقیق آن به ما معلوم نیست.»
ملاعبدالرزاق اچکزی، مولوی سلیمان رییس پیشین ادارۀ امور طالبان، داوود جلالی، منصوردادالله، مولوی نورالدین ترابی از افراد بسیار نزدیک به ملاعمر، مولوی عبدالسلام سمنگانی، کریم آغا، ملا عبدالرحیم از فرماندهان ارشد پیشین طالبان درهلمند، ملا محمد تخاری والی نام نهاد طالبان در بغلان و مولوی صدر ابراهیم الکوزی کسانی هستند که به درخواست شورای عالی صلح از بند رها شده‌اند و هم‌اکنون از چهره‌های جنگی و اعضای برجسته و فعال شورای کویته و شورای پشاور استند.
انوارالحق مجاهد پسر مولوی یونس خالص که پس از رهایی از بند پاکستان جریان تازه مستقل را در میان طالبان ساخته است می‌خواهد با حزب اسلامی نیز همکار شود و نصرالدین حقانی برادر سراج الدین حقانی پس از آزادشدن از زندان به حیث مسوول اکمالاتی شبکه حقانی گماشته شده است.
این افراد از زندان‌های پاکستان رها شده اند.
ادارۀ امنیت ملی افغانستان هم برگشت بسیاری از زندانیان طالبان را به میدان‌های نبرد تایید می‎کند.
در هژده ماه گذشته حکومت افغانستان، به گونۀ دوامدار دوهزارونه صدوچهل تن را پس از محکمه از زندان بگرام آزاد ساخته است.
دو هزار و پنجصد و بیست و یک تن هنوز هم در زندان‌های بگرام و پلچرخی از سوی ارتش ملی نگهداری می‌شوند.
چرا این زندانیان رها می‎شوند؟
بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل گفت: «هیچ تفاوتی میان زندانیان بگرام و دیگر مجرمین در افغانستان وجود ندارد. زندانیان بگرام هم می‌توانند وکیل بگیرند و اگر کدام شواهدی وجود نداشته باشد رها می‌شوند.»
بریتانیایی‌ها هم یک صد و دوتن از زندانیان افغان را به حکومت افغانستان در زندان بگرام سپرده‌اند؛ اما تا اکنون از سرنوشت پرونده‌های این زندانیان خبری نیست.
بسیاری ازاین افراد، با پا درمیانی‌ها از بند رها شده اند.
حکومت هنوز هم می‌خواهد که این زنداینان رها شود، کاری که هم اکنون در زندان بگرام جریان دارد.
این درحالی است که دامنۀ جنگ درکشور گسترش یافته است و همه روزه این نبرد از نظامیان و غیرنظامیان افغان قربانی می‌گیرد.
ملاعبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را هم اسلام آباد به خواست کابل از بند رها ساخت، هنوز روشن نیست که این مقام طالبان در روند صلح همکاری خواهد کرد و یا همانند دیگر فرماندهان طالبان به میدان جنگ برخواهد گشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.