۵۵ زندانی حزب اسلامی آزاد شدند

۱۳ ثور ۱۳۹۶

۵۵ زندانی حزب اسلامی که در زندان پلچرخی در بند بودند با فرمان رییس حکومت وحدت ملی از این زندان آزاد شدند.
۵۵ زندانی حزب اسلامی بر اساس توافق‌نامۀ صلح میان دولت و این حزب امروز از زندان پلچرخی کابل رها شدند.
بر اساس این خبر، قرار بود دیروز ۶۸ زندانی حزب اسلامی از زندان پلچرخی آزاد شوند، اما بر اساس گفته‌های برخی از منابع، امریکا و کمیسیون حقوق بشر افغانستان MANDEGARمانع آزادی ۱۳ زندانی این حزب شدند که مرتکب جرایم ضد بشری شده بودند.
حزب اسلامی نیز در واکنش به این عمل، دو روز از تحویل گرفتن ۵۵ زندانی سر باز زد و حتی یکی از سخنگویان حزب اسلامی خبر از تعلیق توافق‌نامۀ صلح با دولت داد.
اما دیروز حزب اسلامی بعد از تحویل گرفتن ۵۵ زندانی خویش، گفته که مذاکرات برای رهایی ۱۳ زندانی دیگر این حزب جریان دارد و به‌زودی آنان نیز آزاد خواهند شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.