۸صبح جایزۀ «آزادی اطلاع‌رسانی» را به دست آورد

/

سازمان گزارشگران بدون مرز، جایزۀ بین‌المللی «آزادی اطلاع‌رسانی» را به روزنامه ۸صبح تفویض کرد. جایزۀ گزارشگران بدون مرز، عالی‌ترین جایزه در عرصۀ اطلاع‌رسانی در سطح جهان است. این نخستین‌بار است که یک رسانۀ افغانستان، این جایزه را به دست می‌آورد.
گزارشگران بدون مرز که مقر آن در شهر پاریس فرانسه است، همه‌ساله جوایزی را برای بهترین خبرنگار و رسانه‌یی که در خطرناک‌ترین منطقه جهان فعالیت خوبی کرده باشند، در زمینه کار با مشکلاتی مواجه باشند و رسالت خود را در زمینه اطلاع‌رسانی به صورت آزاد و بی‌طرف انجام داده باشند، اختصاص می‌دهد.
جایزۀ ۸صبح، در مقر روزنامۀ لوموند در شهر پاریس به مسوولان ۸صبح داده شد. روزنامۀ لوموند و شبکه پنج تلویزیون فرانسه، از دوسال به این‌سو همکار این جایزه شده و مراسم اعطای جایزه را به صورت گسترده، پوشش خبری می‌دهند.
کریستوف دیلوری، رییس عمومی‌ گزارشگران بدون مرز گفت: «در بین رسانه‌ها این جایزه به روزنامه ۸صبح که گواه زندۀ گزارش‌دهی آزادانه در یک منطقه بسیار مشکل جهان است، اختصاص یافته است.»
سنجر سهیل، صاحب امتیاز روزنامه ۸صبح گفت: «این جایزه، افتخار بزرگی برای ما، برای خوانندگان ما و برای مطبوعات آزاد در افغانستان است. مطبوعات ما هنوز جوان است؛ دموکراسی ما جوان است و گرفتن چنین جایزه‌هایی، این اعتماد به نفس و این اطمینان را می‌دهد تا در زمینه اطلاع‌رسانی آزاد و متوازن کار بیشتری انجام دهیم تا دولت‌ها را بیشتر از پیش به حساب‌دهی و پاسخ‌گویی به مردم وادار کنیم.»
گزارشگران بدون مرز، جایزه بهترین خبرنگار را به «مازین درویش» که خبرنگار اهل سوریه است، اعطا کرد. مازین درویش، به این دلیل برنده این جایزه شد که بهترین فعالیت اطلاع‌رسانی را در یک منطقه پرخطر جهان، انجام داده است.
این جوایز از سال ۱۹۹۲ به این‌سو، همه‌ساله از سوی گزارشگران بدون مرز برای یک رسانه و یک خبرنگار داده می‌شود.
روزنامه ۸صبح در جوزای سال ۱۳۸۶ در کابل به فعالیت آغاز کرد و اکنون با بیشترین پوشش، به دو زبان فارسی و پشتو در کابل و ولایات نشر می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :