خـودسـری ممنـوع است

خـودسـری ممنـوع است

ملایی داشتیم که در هر کاری مداخله می‌کرد. کسی را نمی‌ماند که فلاخن بازی کند و تشله بازی نماید و... ( انواع بازی‌های محلی.) یک روز ناگهانی وارد جمعی شد که تشله بازی داشتند. بالای یکی چیغ زد و دیگری را...

ادامه مطلب...
هومولوژی متن  و میدان

هومولوژی متن و میدان

نقطۀ عزیمتِ پییر بوردیو در مطالعۀ پدیدۀ ادبی، نقد رویکردهای مرسومِ عین‌گرایانه و ذهن‌گرایانه در مواجهه با مادۀ ادبی است. در حقیقت، رهیافت پیشنهادی او با فراروی از این اقطابِ دوگانه شکل می‌گیرد و بر ترابطِ موضع و موضع‌گیری استوار...

ادامه مطلب...
ششم جدی؛ مرحلۀ تکاملی

ششم جدی؛ مرحلۀ تکاملی

پروسۀ فرسایش جامعۀ نیمه فیودالی و قبیله‌سالاری سرعت کسب کرد؛ دولت فاسد داوود خان سرنگون شد. حزب، نظام را گروگان گرفته و در انحصار خود قرار داد. طی فرامین هشت گانه، تدابیری روی دست گرفته شد و انجام یافت. گرایش...

ادامه مطلب...
روس‌هـا افغـانستان را گـرفتنـد به بـهانۀ ۶ جـدی

روس‌هـا افغـانستان را گـرفتنـد به بـهانۀ ۶ جـدی

آغاز روزهای زمستان دلگیر ماه جدی سال 1358 خورشیدی بود، برف کوه‌ها و دامنه‌های خیرخانه را سفید ساخته بود. روزهای سختی بود، رژیم نو با شدت و حدت فراوان مردم را در خانه‌های‌شان تخته‌بند ساخته بود؛ در بیش از یک‌سال...

ادامه مطلب...
شگفتـی وجـود پـدر  در نـوع انسـان

شگفتـی وجـود پـدر در نـوع انسـان

بخش دوم و پایانی/ به نظر می‌رسد که این امر هم چنان در مورد پدرانی که من و همکارانم امروز، در سراسر جهان، درباره‌ی آن‌ها تحقیق می‌کنیم صادق است. در همه‌ی فرهنگ‌ها، صرف‌نظر از الگوی اقتصادی‌شان، پدر مهارت‌های حیاتی برای بقا...

ادامه مطلب...
Page 20 of 741« First...10...1819202122...3040506070...Last »