چالش انسانِ امروز در رابطه با آزادی

چالش انسانِ امروز در رابطه با آزادی

یادداشت اگر به زنده‌گی گذشته‌گان نگاهی بیندازیم، شاید بتوانیـم بر این نکته توافق نظر حاصل کنیم که زنده‌گی و اندیشۀ آدمیان در آن دوران‌ها تحت سیطره و تفوق مذهب بوده است. در واقع در جهان گذشته (در مقابل جهان جدید پس...

ادامه مطلب...
خـودسـری ممنـوع است

خـودسـری ممنـوع است

ملایی داشتیم که در هر کاری مداخله می‌کرد. کسی را نمی‌ماند که فلاخن بازی کند و تشله بازی نماید و... ( انواع بازی‌های محلی.) یک روز ناگهانی وارد جمعی شد که تشله بازی داشتند. بالای یکی چیغ زد و دیگری را...

ادامه مطلب...
هومولوژی متن  و میدان

هومولوژی متن و میدان

نقطۀ عزیمتِ پییر بوردیو در مطالعۀ پدیدۀ ادبی، نقد رویکردهای مرسومِ عین‌گرایانه و ذهن‌گرایانه در مواجهه با مادۀ ادبی است. در حقیقت، رهیافت پیشنهادی او با فراروی از این اقطابِ دوگانه شکل می‌گیرد و بر ترابطِ موضع و موضع‌گیری استوار...

ادامه مطلب...
ششم جدی؛ مرحلۀ تکاملی

ششم جدی؛ مرحلۀ تکاملی

پروسۀ فرسایش جامعۀ نیمه فیودالی و قبیله‌سالاری سرعت کسب کرد؛ دولت فاسد داوود خان سرنگون شد. حزب، نظام را گروگان گرفته و در انحصار خود قرار داد. طی فرامین هشت گانه، تدابیری روی دست گرفته شد و انجام یافت. گرایش...

ادامه مطلب...
روس‌هـا افغـانستان را گـرفتنـد به بـهانۀ ۶ جـدی

روس‌هـا افغـانستان را گـرفتنـد به بـهانۀ ۶ جـدی

آغاز روزهای زمستان دلگیر ماه جدی سال 1358 خورشیدی بود، برف کوه‌ها و دامنه‌های خیرخانه را سفید ساخته بود. روزهای سختی بود، رژیم نو با شدت و حدت فراوان مردم را در خانه‌های‌شان تخته‌بند ساخته بود؛ در بیش از یک‌سال...

ادامه مطلب...
Page 20 of 741« First...10...1819202122...3040506070...Last »