نشست ترکیه و خانه‌خالی اجماع ملی در افغانستان

مسألۀ صلح افغانستان، یک‌بار دیگر مورد توجه امریکا و حهان قرار گرفته است و قرار است تا چند روز دیگر، دو نشست مهم، یکی در مسکو و دیگری در ترکیه، در اشراف سازمان ملل به درخواست امریکا به هدف نهایی‌‍سازی مسایل جنگ افغانستان و دست یافتن به صلح برگزار شود. ظاهراً زمان به پایان رسیدن میعاد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، طبق توافق‌نامۀ امریکا و طالبان در دوحه، به پایان می‌رسد و دولت امریکا با وجود این‌که موضوع دوگانه در قبال این تصمیم دارد، چنان وانمود کرده است که در ماه...

بيشتر بخوانيد...