باختِ غنـی  در معادلۀ صـلح

باختِ غنـی در معادلۀ صـلح

با آن که از سرگیری گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان با خوش‌بینی‌های زیادی همراه بود، ولی حالا که یک ...

ادامه مطلب...
بحران انتخاباتی چگونه حل می‌شود؟ کمیـسیون داور صـادق نیست

بحران انتخاباتی چگونه حل می‌شود؟ کمیـسیون داور صـادق نیست

بحران انتخاباتی نه با رقابت دو تیم حکومتی حل می‌شود، نه با رفاقت‌شان. وقتی دستور داده شد که‌ پروسۀ انتخابات ادامه ...

ادامه مطلب...
نعیم نظری کمیشنر کمیسیون حقوق بشر: وضعیت حقوق بشری در افغانستان قابل قبول نیست
نعیم نظری کمیشنر کمیسیون حقوق بشر: وضعیت حقوق بشری در افغانستان قابل قبول نیست

بحـران انتخـاباتی با رفاقتِ تیم‌های حکومتی نیز حل نخواهد شد

به انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان 1398 از هر زاویه‌یی که نگاه شود، نمی‌توان از آن نتیجه‌یی بیرون داد که در آن یک نفر پیـروزِ میدان معرفی شود و سایر جریان‌های سیاسی ـ انتخاباتی و جامعۀ افغانستان نیز بتوانند آن را به رسمیت بشناسند و بحران انتخاباتی خاتمه یابد. متأسفانه این انتخابات به سه دلیلِ عمده از مشروعیت تهی شده است: دلیلِ اول میزان مشارکتِ بسیار پایینِ مردم در آن؛ دلیل دوم طولانی شدنِ بیش از اندازۀ اعلام نتایج؛ و دلیل سوم تبدیل شدنِ کمیسیون انتخابات به ابزار دستِ حکومت بوده...

بيشتر بخوانيد...