یک‌سالگی توافق‌نامۀ دوحه؛ بر ما چه میگذرد؟

  پس از گفتگوی هژده ماهۀ آمریکایی‌ها و طالبان که در 29 فبروری سال گذشته به نتیجه رسید و توافقنامۀ صلح میان این دو به امضا رسید. به دنبال آن، بنا بر توافق هردو طرف، گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان باید به زودی شروع می‌شد و که چنان نشد و بعد از هفت ماه این گفتگوها، در ماه سنبله سال‌جاری در دوحه‌قطر آغاز گردید. در اول انتظار میرفت، به زودی روی موارد اساسی گفتگوها شروع شوند، اما گفتگوها، تقریبا هشتاد روز به درازا کشید و بالاخره هیئت‌های دوطرف بر...

بيشتر بخوانيد...