بُن‌بست صـلحِ افغـانستان

بُن‌بست صـلحِ افغـانستان

درحالی‌که برخی منابع غربی از توافق‌های پنهانِ زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ امریکا برای صلح افغانستان با طالبان در ...

ادامه مطلب...
افغـانستان در بـازی بـزرگ جـدید جایـگاه  مرکـزی اتخـاذ می‌کنـد

افغـانستان در بـازی بـزرگ جـدید جایـگاه مرکـزی اتخـاذ می‌کنـد

نویسنده: پیپ اسکوبر منبع: ایشیا تایمز برگردان: رسول رحیم یادداشت مترجم: رویدادهای مرتبط به گفت‌وگوهای صلح ...

ادامه مطلب...
معین سوادآموزی وزارت معارف: آمـار بیسوادان افغـانستان را نـداریم
معین سوادآموزی وزارت معارف: آمـار بیسوادان افغـانستان را نـداریم

مُـژده دادنـد که بـر ما «گذری» خـواهی کـرد…

دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا از سفرِ قریب‌الوقوعِ خود به افغانستان در روزهایِ نزدیک خبر داده است. آقای ترامپ در مصاحبه‌یی که با شبکۀ فاکس‌نیوز داشته، گفته است که برای بررسی اوضاعِ افغانستان از نزدیک، می‌خواهد سفری به این کشور داشته باشد. اگرچه زمانِ دقیق و جزییاتِ بیشترِ این سفر مشخص نشده؛ اما از حالا این سفر می‌تواند تکانه‌هایی بر فضای سیاسیِ افغانستان و جریان‌های فعال در آن وارد کند؛ چنان‌که برخی از اعضای کمیسیونِ روابط خارجی مجلس نماینده‌گان، این سفر را نشانۀ اهمیتِ افغانستان در دیدگاهِ رییس‌جمهور امریکا دانسته و...

بيشتر بخوانيد...