روزهایِ خونینی که در پیش اند

روزهایِ خونینی که در پیش اند

روز گذشته تصویرهایی در فضای مجازی از ولایت فاریاب به نشر رسید که نشان می‌داد به صورتِ علنی و رسمی ...

ادامه مطلب...
بن‌بست در مذاکرات طالبان و زلمی خلیل‌زاد

بن‌بست در مذاکرات طالبان و زلمی خلیل‌زاد

به نظر می‌رسد که مذاکرات زلمی خلیل‌زاد با طالبان به‌سوی بن‌بست و ناکامی می‌رود. اگر این مذاکرات بی‌نتیجه پایان یابد ...

ادامه مطلب...
دکتر محمدمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف: معـارف در انتخـابات مداخـله نخـواهد داشت
دکتر محمدمیرویس بلخی سرپرست وزارت معارف: معـارف در انتخـابات مداخـله نخـواهد داشت

۱۰۰ روز تا برگـزاری انتخـابات چـه بایـد کـرد؟

از امروز به بعد، صد روز تا برگزاری انتخابات مانده ‌است. قرار است که انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ شش میزان سالِ روان دایر شود؛ این اما در صورتی‌ست که تاریخ برگزاری انتخابات مجدداً به تأخیر نیفتد. ما در حالی صد روز به برگزاری انتخابات، زمان در پیشِ رو داریم که هنوز مردم افغانستان روی برگزار شدن و نشدنِ انتخابات شک دارند و همچنین نگران اند که ‌بارِ دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری با تقلب‌های گسترده به نفع نامزد بر سرِ اقتدار همراه گردد. آقای غنی که نامزد بر سرِ اقتدار و حاکمیت...

بيشتر بخوانيد...