اخلاق و سیاست  سخنی در باب ایتلاف‌ها و معامله‌های سیاسی

اخلاق و سیاست سخنی در باب ایتلاف‌ها و معامله‌های سیاسی

مرز سیاست و اخلاق کجاست؟ چه رابطه‌یی میان سیاست و اخلاق می‌تواند وجود داشته باشد؟ آیا امر سیاسی می‌تواند امر ...

ادامه مطلب...
فاسد و فساد  در      درون دولت افغانستان

فاسد و فساد در درون دولت افغانستان

فاسد و فساد در درون نظام سیاسی و درون دولت افغانستان بدتر از تروریستان انتحارگر و خون ریز است. زیرا ...

ادامه مطلب...
قانون اساسی در مواردی نفاق‌انگیز است نه وفاق‌انگیز/ گفت‌وگوی روزنامۀ ماندگار با زکریا اصولی-نویسنده و حقوق‌دان
قانون اساسی در مواردی نفاق‌انگیز است نه وفاق‌انگیز/ گفت‌وگوی روزنامۀ ماندگار با زکریا اصولی-نویسنده و حقوق‌دان

مداخله در کار کمیسیون شکایات انتخاباتی از کجا آب می‌خورد؟

کمیسیون شکایات انتخاباتی درحالی از مداخلۀ مأمورانِ دولتی در کارِ رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی شکایت می‌کند و هشدار می‌دهد چنین کاری به پروسۀ انتخابات و اعتبارِ این نهادها صدمه می‌زند، که در انظارِ جامعۀ افغانستان به‌دلیلِ آن‌همه اتفاقات و افتضاحاتی که در 28 و 29 میزان و پس از آن رخ داد، انتخابات و اعتبارِ نهادهای انتخاباتی شدیداً صدمه دیده و کمترباوری به بیرون شدنِ یک نتیجۀ عاری از فساد و مبتنی بر عدالت از کمیسیون‌های انتخاباتی باقی مانده است. مسلماً مداخله در امور انتخاباتی، عملی قبیح و ناپسند است؛ اما...

بيشتر بخوانيد...