تنور  داغ  انتخابات ریاست‌جمهوری

تنور داغ انتخابات ریاست‌جمهوری

محمداشرف غنی، رییس دولت وحدت ملی، محمدعمر داودزی را که گفته می‌شد از نامزدان احتمالی ریاست‌جمهوری است و مورد حمایت ...

ادامه مطلب...
دروغ‌های شـاخدارِ زمام‌داران

دروغ‌های شـاخدارِ زمام‌داران

سران حکومت وحدت ملی یا تعریفِ درستی از فساد ندارند و یا اینکه فکر می‌کنند مردم عقل‌شان را از دست ...

ادامه مطلب...
معین سوادآموزی وزارت معارف: آمـار بیسوادان افغـانستان را نـداریم
معین سوادآموزی وزارت معارف: آمـار بیسوادان افغـانستان را نـداریم

امــریـکا و پاکستـان در بزنگــاهِ صلــح

شاه‌محمود قریشی وزیر خارجۀ پاکستان در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته است که «سرانجام امریکا مجبور شد راه‌حلِ پاکستان در مورد بحرانِ افغانستان را قبول و از ما درخواستِ همکاری کند.» منظورِ آقای قریشی از «راه‌حل پاکستان»، همان مذاکرۀ صلح با طالبان است که به گفتۀ آقای قریشی، پیشتر دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا می‌خواست با اتکا به قدرتِ نظامی مشکلِ افغانستان را حل کند. مسلماً وقتی از زاویۀ افغانستان و حافظۀ تاریخیِ آن به پاکستان دیده شود، بدبینی‌های زیادی نسبت به این کشور و هرگونه تماسِ آن با قضایایِ افغانستان وجود دارد....

بيشتر بخوانيد...