ثـور و آزمـون دو فکـر در افغـانستان

ثور در افغانستان، ماهی است که مهم‌ترین رویدادهای تاریخ معاصر نزدیک مان، در آن رقم خورده است و سرنوشت کشور را تغییر داده است. هفت و هشت ثور، دو روز پی در پی و دو تحول از دو مکتب فکری متفاوت است که در فاصله‌های زمانی مشخصی اتفاق افتاده‌اند. طرف‌داران هر دو فکر (کمونیستی و اسلامیستی) در مورد این دو رویداد قضاوت‌های خودشان را سعی می‌کنند که به منصۀ قبول بنشانند؛ اما مسلماً کسانی هم هستند که هر دو روز را سیاه می‌خوانند و کسانی نیز میان آن تفکیک قایل...

بيشتر بخوانيد...