صد سالگی استقلال  از  انگلیس

صد سالگی استقلال از انگلیس

صد سال پیش امان الله خان پادشاه افغانستان استقلال سیاسی را از بریتانیا بدست آورد تا کشورش در قطار ممالک ...

ادامه مطلب...
تصویر شاه امان‌الله  و همسرش از افغانستان

تصویر شاه امان‌الله و همسرش از افغانستان

شاه امان‌الله در مصاحبه‌اش با یک ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻋﺮﺷﻪ ﻛﺸﺘﻰ ﻣﻮﻟﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺷﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﮔﺎﻫﺶ، ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﺑﻌﺪ ...

ادامه مطلب...
محمد شهاب حکیمی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: انتخابات پیش از صلح بحران‌آفرین است
محمد شهاب حکیمی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: انتخابات پیش از صلح بحران‌آفرین است

صد سالگی استقلال و نیاز به حافظ جدید استقلال

صد سال از استرداد استقلال افغانستان گذشت و به همین پیمانه یک قرن دیگر هم به دفاع از استقلال سپری شد تا کشوری به نام افغانستان در دل تاریخ و جغرافیای منطقه زنده بماند. در حالی مردم افغانستان صد سالگی استقلال شان را شاهد بودند که حکومت به شدت آن را به یک ابزار سیاسی تبلیغاتی در انتخابات مصرف کرد و صدها میلیون افغانی خرج آن شد. با این حساب، استقلال به دست آمده در آن صد سال پیش، از همان فردای آن با چالش‌های اساسی مواجه بوده‌است. به هر...

بيشتر بخوانيد...