افغانستان درقلب سه بحران

افغانستان درقلب سه بحران

طی چهاردهه گذشته که از بحران افغانستان سپری می شود، هرگز به اندازه امروز این کشور در محاق توجه نبوده ...

ادامه مطلب...
افغانستان با دو رییس‌جمهور؛ نیاز مدیریت بحران انتخاباتی افغانستان

افغانستان با دو رییس‌جمهور؛ نیاز مدیریت بحران انتخاباتی افغانستان

انتخابات سال 1398، وارد مرحله تازه‌ای از بحران شده‌است. به اساس دانش شکل‌گیری و مدیریت بحران، قدم‌های گذاشته شده، در ...

ادامه مطلب...
گفت‌وگو با نویسندۀ کتابِ «فرمانده مسعود»: احمدشاه مسعود؛ عشق یا نفرت؟  منتـقدان مسعـود را به کتـابم حـواله می‌دهـم
گفت‌وگو با نویسندۀ کتابِ «فرمانده مسعود»: احمدشاه مسعود؛ عشق یا نفرت؟ منتـقدان مسعـود را به کتـابم حـواله می‌دهـم

امضای توافقنامه امریکا و طالبان؛ جایگاه دولت و طرف‌های سیاسی در مذاکرات بین‌الافغانی چگونه خواهد بود؟

با امضای توافق‌نامه‌ میان طالبان و امریکا با حضور نماینده‌گان شماری از کشورها امروز در دوحه، راه برای گفت‌وگوهای بین‌الافغانی و همینطور پایان جنگ در افغانستان باز می‌شود. این نخستین مورد از نزدیک شدن به نتیجه مذاکرات بسیار پیجیده و اسرارآمیز ایالات متحده امریکا و طالبان است. پیش از این، یک هفته کاهش خشونت‌ها هم نشان داد که طرف‌های نشانه‌هایی از یک تعامل را در روند مذاکرات نشان می‌دهند. اما با امضای توافق امروز میان امریکا و طالبان به راستی افغانستان به کجا میرود و آیا ما به...

بيشتر بخوانيد...