آیا امـریکا از پـاکستان مـی‌ترسـد؟

آیا امـریکا از پـاکستان مـی‌ترسـد؟

از آغاز مبارزۀ جهانی به رهبری امریکا علیه تروریسم که به سقوط رژیم طالبان در افغانستان منجر شد، تا به ...

ادامه مطلب...
جرگۀ عنعنه‌یی؛  طرحی ناکام برای صلح

جرگۀ عنعنه‌یی؛ طرحی ناکام برای صلح

با شدت یافتن بحثِ صلح از منابع مختلف، ارگ ریاست‌جمهوری که خود را کاملاً در انزوا احساس می‌کند، در تلاش ...

ادامه مطلب...
نویسندۀ کتابِ «افغانستان و تروریزم»: صـلح با طالبـان پایان بحـران درونـی‌‌شـده در افغـانستان نیست
نویسندۀ کتابِ «افغانستان و تروریزم»: صـلح با طالبـان پایان بحـران درونـی‌‌شـده در افغـانستان نیست

افغانسـتان در قمـارِ انتخـاباتیِ غنی

دو روز پیش (شنبه، 27 دلو) شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست‌جمهوری افغانستان، در یک موضع‌گیری مشترک آقای غنی را متهم کردند که از تمامِ امکانات دولتی به نفعِ کمپاین‌های انتخاباتیِ خودش استفاه می‌کند. این شورا از غنی به عنوان یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و رییس حکومت وحدت ملی خواست که به این استفاده‌جویی‌ها پایان دهد، ورنه در برابر آن «موضع مشترک» خواهند گرفت. انتقاد شورای تشریک مساعی نامزدانِ انتخابات ریاست‌جمهوری از غنی در حالی صورت می‌گیرد که او امکانات دولتی را چنان به نفع کمپاین انتخاباتی‌اش به مصرف می‌رساند که گویی...

بيشتر بخوانيد...