قاتـلانِ تیشه‌ بـه‌دست کی بودنـد و چـه شـدند؟

در جریان تلاش‌های وزارت داخله برای کاهش جرایم جنایی در کابل، اعضای یک خانواده در پایتخت توسط تیشه کشته شدند. چهار عضو خانوادۀ پنج نفری شامل مادر و سه کودکش، در مربوطات حوزۀ هفتم توسط افراد ناشناس توسط تیشه به شکل وحشتناکی به قتل رسیده‌اند. اما تا کنون وزارت داخله کسی را در این ارتباط بازداشت نکرده‌ است. این اقدام در حالی صورت گرفته‌ که اخیراً وزارت داخله از فشـارها برای پایین آوردنِ جرایم جنایی در کابل خبر داده و کمپاینی هم به این هدف به‌راه افتاده است. اگرچه تأثیر...

بيشتر بخوانيد...