صحنه‌سازی‌های  به ظاهر  زیبا

صحنه‌سازی‌های به ظاهر زیبا

گروه‌های ملی و مذهبی افغانستان به درجات متفاوتی، رنج این‌گونه مصالحه‌ها را در تاریخ معاصر افغانستان و در بُرهه‌یی از ...

ادامه مطلب...
نـزاع تلـخ دعـوای تـرامپ و پلـوسـی

نـزاع تلـخ دعـوای تـرامپ و پلـوسـی

سخنرانی سالانۀ دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، معروف به «سخنرانی وضعیت کشور» که روز سه شنبه ۱۵ دلو برگزار شد، شاید ...

ادامه مطلب...
گفت‌وگو با نویسندۀ کتابِ «فرمانده مسعود»: احمدشاه مسعود؛ عشق یا نفرت؟  منتـقدان مسعـود را به کتـابم حـواله می‌دهـم
گفت‌وگو با نویسندۀ کتابِ «فرمانده مسعود»: احمدشاه مسعود؛ عشق یا نفرت؟ منتـقدان مسعـود را به کتـابم حـواله می‌دهـم

اینجا کسی هُشیار نیست!

وزارت داخلۀ افغانستان به‌تازه‌گی از بازداشت شش تن از منسوبان این وزارت به اتهام دست داشتن در توزیع و فروشِ مواد مخدر در کابل خبر داده است. نکتۀ بسیار تأسف‌بار و تکان‌‌دهنده در این خبر این‌است که وظایف رسمیِ این شش نفر، همه به‌‌نحوی «مبارزه با مواد مخدر» بوده است؛ چنان‌که چهرۀ مشهور‌تر این متهمان، آقای میان‌احمد احمدی، مدیر مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیۀ کابل بوده که سال‌ها در محافلِ عمومی از مبارزه با مواد مخدر دم زده، در رسانه‌ها از اضرارِ مواد مخدر سخن گفته و حتا به...

بيشتر بخوانيد...