انتخـابات پارلمـانی  در مسـیرِ انحـراف و گُمـراهی

انتخـابات پارلمـانی در مسـیرِ انحـراف و گُمـراهی

از همین حالا پیداست که انتخابات آینده، انتخاباتِ خوبی نخواهد بود. این گفته را نباید حمل بر ایجاد فضای یأس ...

ادامه مطلب...
در دیکتـاتـوریِ آقـای غنـی چـه می‌گـذرد؟

در دیکتـاتـوریِ آقـای غنـی چـه می‌گـذرد؟

روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته، زمانی که علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آبِ افغانستان می‌خواست برای افتتاح یک پروژۀ برق عازم ...

ادامه مطلب...

رمضــان فرصتی برای تمرینِ ترحم و انصاف

در افغانستان همه‌چیز سرچپه اتفاق می‌افتـد، حتا برخوردها در ماه مبارک رمضان. ماه رمضان که حالا یک‌ونیم هفته از آن سپری شده، برای مردم مسلمانِ افغانستان به‌سانِ همۀ مسلمانان جهان، اهمیتِ خاصی دارد. این ماه برای مسلمانان می‌باید مهربانی و شفقتِ بیشتر به‌میان ‌آورد اما در افغانستان این انتظار به شکلِ معکوس جلوه می‌کند. چنان‌که می‌بینیم هرساله با فرا رسیدنِ ماه رمضان، نرخِ اجناس در کشور افزایشِ چشم‌گیر می‌یابد، درحالی‌که در دیگر کشورهای مسلمان، قیمتِ‌ِ کالاها در این ماه کاهشِ قابل توجه می‌یابد تا مردمِ روزه‌دار در «ماه مهمانی خدا»...

بيشتر بخوانيد...