بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان: معرفی رییس کمیسیون انتخابات پیش از وقت است

- ۱۱ سنبله ۱۳۹۱

رییس‌جمهور تا تصویب قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات از سوی مجلس نماینده‌گان، رییس این کمیسیون را معرفی نکند.
جانداد سپین‌غر رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با بیان این مطلب به روزنامه ماندگار گفت:‌ اگر رییس‌جمهور پیش از تصویب قانون تشکیل و صلاحت کمیسیون مستقل انتخابات از سوی مجلس نماینده‌گان، کسی را به ریاست این کمیسیون بگمارد، به این معنا‌ست که به فیصله‌های نماینده‌گان مردم افغانستان احترام نگذاشته است.
او می‌افزاید: “اگر تیم حاکم بدون در نظر گرفتن قانون، پرنسیب‌ها و ستندردهای بین‌المللی در باره انتخابات عمل کند و کسی را در پست ریاست کمیسیون بگمارد، طبیعی‌ست که گمانه‌زنی‌ها و پرسش‌هایی را بین احزاب سیاسی و مردم ایجاد می‌کند که مقصود از چنین کاری، صرف بقای تیم حاکم است.”
آقای سپین‌غر می‌گوید: رییس کمیسیون مستقل انتخابات باید بر مبنای قانون تشکیل و صلاحیت که از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شده باشد، انتخاب شود.
او گفت: در این قانون مولفه‌های استقلالیت، بی‌طرفی و مسلکی‌بودن در هیات رهبری کمیسیون مستقل انتخابات درج شده است.
آقای سپین‌غر تاکید کرد:‌ قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات، تاکنون از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب نشده و بنابراین، معرفی رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات پیش از وقت است.
به گفته آقای سپین‌غر، رییس کمیسیون مستقل انتخابات باید از مجرای قانونی که تعیین کننده بی‌طرفی، استقلالیت و اعتبار کمیسیون باشد، انتخاب شود.
او تصریح کرد: رییس کمیسیون مستقل انتخابات باید فرد مسلکی، بی‌طرف و مورد اعتماد مردم، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی باشد.
او اضافه کرد: بدون در نظرداشت اصول و مقرراتی‌که در قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون انتخابات ذکر شده، هر کسی که به سمت ریاست کمیسیون انتخابات گماشته ‌شود، سوال بر انگیز است.
او تاکید کرد:‌ پس از تصویب قانون تشکیل و صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات، میکانیزم تعییین رییس کمیسیون روشن می‌شود.
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که برخی رسانه‌ها از انتصاب کریم خرم رییس دفتر رییس‌جمهور کرزی به ریاست کمیسیون مستقل انتخابات خبر داده‌اند.
گمانه‌زنی‌ها مبنی بر گماشتن آقای خرم به ریاست کمیسیون انتخابات، نگرانی‌های احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و مردم کشور را برانگیخته است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.