آرتور شوپنهاور

- ۰۳ جدی ۱۳۹۲

کتاب‌های مهم را باید دو مرتبه خواند؛ قدری به این دلیل که مطلب در مرتبۀ دوم به‌کمال فهم می‌شود و آغاز، تنها زمانی درک می‌گردد که پایان معلوم باشد؛ تا حدودی هم به این دلیل که در مرتبۀ دوم، دل‌ودماغ چنان تفاوت دارند که یکی دیگری را متأثر می‌سازد و بدین‌گونه شخص مطلب را به گونه‌یی دیگر می‌بیند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.