کنفرانس آجندای ملی امروز برگــزار می شود

گزارشگر:8 دلو 1392 - ۰۷ دلو ۱۳۹۲

کنفرانس یک روزۀ آجندای ملی، امروز ۸ دلو، در کابل – هوتل انترکانتیننتال- برگزار میشود.
این کنفرانس به هدف ایجاد دولت وحدت ملی در برایند انتخابات، برگزار میشود.
طراحِ اصلی آجندای ملی احمدولی مسعود است؛ اما از هژده ماه بدین‌سو، این طرح توسط شماری از نخبهگان کشور مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.mandegar-3
در کنفرانس بزرگ آجندای ملی، نزدیک به یک هزارتن از نخبهگان، اندیشه‌ورزان، فعالان سیاسی – مدنی و شخصیت‌های تاثیرگذار از سراسر کشور دعوت شده‌اند.
نامزدان ریاستجمهوری نیز از اشتراککنندهگان اصلی این کنفرانس هستند.
اعضای کابینه، نماینده‌گان شورای ملی، رییسان ارگان‌های عدلی و قضایی و رییسان شوراهای ولایتی نیز در این نشست حضور مییابند.
نهادهای خارجی و سفرا نیز به این نشست دعوت شده‌اند.
این کنفرانس در پی آن است نامزدی که در انتخابات پیروز می‎شود، باید به تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان اقدام کنند.
در ساختار دولت وحدت ملی که در این کنفرانس مطرح می‎شود، یک نهاد به نام نهاد ریاستجمهوری، به تأسی از مفاد قانون اساسی، در کنار رییس‌جمهور در نظر گرفته شده است. بربنیاد این طرح، در این نهاد باید نخبهگان و دانشمندان اقوام گماشته شوند.
این نهاد به هدف نقش‌آفرینی در تصمیم‌گیری‌های رییس‌جمهور ساخته می‌شود؛ اولویت‌ها را تعیین می‌کند؛ در مورد مسایل کلان ملی رییس‌جمهور را یاری می‌رساند و او را در جهت حمایت از منافع ملی همکاری می‌کند.
وجود چنین نهادی در کنار رییس‌جمهور سبب می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها مشترک شده و از استبداد رأی جلوگیری صورت گیرد و اصل نهادینه‌شدن دموکراسی تضمین گردد.
عناصر مؤثر دیگری هم در طرح دولت وحدت ملی و آجندای ملی نهفته است.
گفتنی‌است که روز جمعۀ هفتۀ گذشته، نشست مقدماتی کنفرانس آجندای ملی با حضور برخی نامزدان انتخابات ریاستجمهوری و نمایندهگان آنها و حدود صدتن از نخبه‌گان کشور به دور از حضور رسانهها برگزار شده بود.
در آن نشست روی مسودۀ یک تفاهم‌نامه میان نامزدان بحث و تبادل نظر شده بود. کنفرانس آجندای ملی در پی آن است که نخست چالش‌ها و مشکلات کشور را شناسایی نموده در جهت رفع آن از موضع قدرت اقدام کند. کنفرانس آجندای ملی دارای یک شورای رهبری است که این شورا وضایف مشخصی دارد.
کنفرانس آجندای ملی به گونۀ دایمی و پیگیر روی برنامه‎های مهمی کار خواهد کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.