دیدگاه یک ناظر تیم اصلاحات و همگرایی دربارۀ پروسۀ تفتیش/ موج سوم تقلب به‌صورت فاجعه‌بار در حال اجرا است

گزارشگر:یاسین نگاه/ 28 سرطان 1393 - ۲۷ سرطان ۱۳۹۳

امروز(دیروز) از ساعت یک پس از چاشت تا شش شام از نشانی گروه «اصلاحات و هم‌گرایی» به عنوان ناظر در بازشماری آرا حضور داشتم.
به‌صورت فشرده برخی از چشم‌دیدهایم را با شما در میان می‌گذارم:۱- من چیزی به‌نام معیارهای بین‌المللی جهت تفتیش و بازرسی ندیدم.

۲-از ناظران بین‌المللی، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، طوری که انتظار می‌رفت خبری نبود. فقط به گونه سمبولیک هر دو- سه میز در میان یکی‌شان می‌نشست و هیچ‌گونه سوال و نظر و بحثی نمی‌کردند.
۳-ناظران از امضا کردن پای اوراق نیز ابا می‌ورزیدند.

mnandegar-3
۴-در میز ما، سه نفر از کمیسیون و یک نفر از ستاد تحول و یکی هم از تیفا حضور داشتند که همه‌شان دیدگاه واحد داشتند و من یک‌تنه باید استدلال می‌کردم.
۵-در نخستین صندوقی که بازشماری کردیم، فورمه نتایج مهر نداشت و از لیست رای‌دهنده‌گان نیز خبری نبود.
۶-در یکی از صندوق‌های مربوط به پل‌چرخی، در فرم زرد داخل صندوق ۷ رای اشرف غنی و ۱۴رای دکتر عبدالله داشت؛ اما در فورمه سبز که برگرفته از مرکز ملی رای می‌باشد،
۴۵۶رای به اشرف غنی اختصاص یافته بود.
۷- در معلومات ژورنال( کتاب‌چه معلوماتی) محل رای‌دهی چنین گزارش شده بود:« ساعت هفت صبح رای‌دهی شروع و تا ساعت هشت صبح صد رای استفاده شد و ساعت نه و سی دقیقه اردوی ملی آمد و تمام آرا را استفاده کرد و ساعت ده بجه دیگر از رای‌دهی و باز بودن مرکز خبری نبود.» این گزارش همان صندوقی است که ۴۵۶رای آقای غنی دارد.
یادداشت: برخی یافت‌ها و دیده‌هایی دیگرم را روی برخی ملاحظات اکنون این‌جا نمی‌نویسم و منتظر رای‌زنی با دوستان جنبش ضد تقلب می‌مانم.
ما برای حفظ منافع ملی کشور از خیلی چیزها گذشتیم و چشم‌پوشی بیش‌تر از این می‌تواند معنای دیگر بدهد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.