شورای حراست وثبات: « سازمان استخباراتی پاکستان «ISI» به لست سیاه قرار داده شود

گزارشگر:یک شنبه 9 جوزا 1395 ۸ جوزا ۱۳۹۵

mandegar-3شورای حراست ثبات در اعلامیه‌یی خواستار وارد کردن سازمان استخباراتی پاکستان در لیست سیاه شده است.
همان طور که همگان مستحضر هستند، چند روز قبل اختر محمد منصور، رهبر طالبان به سرنوشت أسامه و ملاعمر و مرگ حقیرانه، ذلت‌بار در خاک بیگانه، با بسترسازی و تفاهم سازمان استخباراتی پاکستان، مواجه شد که این اتفاق بازتاب زیاد در محافل داخلی و بین‌المللی داشته و با واکنش‌های شخصیت‌های حقیقی و حقوقی همراه شد.
بخش اعظم از واکنش‌ها بیزاری و انزجار ملت از اقدامات تروریستی، انتحاری و قتل و کشتار بی‌رحمانه طالبان و قربانی گرفتن دوام‌دار آن‌ها از نیروهای باعزت و باوقار دفاعی و امنیتی و شهروندان بی‌گناه ملکی را نشان داد.
سال‌هاست که این گروه وابسته استخباراتی با حمایت آشکار ISI خانواده‌های ملت عزیز مان را به سوگ و گلیم غم نشاند. اینک حامی مادی و معنوی شان برای از بین بردن رهبران طالبان بصورت تحقیر آمیز بستر مساعد را در خاک خویش فراهم می‌کند.
شورای حراست و ثبات افغانستان به عنوان بزرگترین جریان سیاسی به محورهای ذیل تأکید می‌کند.
١: طالبان را مخاطب قرار داده تاکید می‌نماییم که به درستی بدانند که یک جریان و جبهه سیاسی فعال و مستقل نبودند، نیستند و در آینده هم نخواهند بود؛ بلکه یک جریان وابسته و ابزاری است که هیچ نوع استقلال و آزادی اراده در اجراآت و اقدامات خویش ندارند و همواره به یک دیوار شکسته، بی اعتماد و بی مروت به نام نظامیان پاکستان تکیه کردند و صریح می توان گفت که سرنوشت هر یکی از آنها بعد از انقضأ تاریخ مصرف شان همانند اسامه ، ملاعمر، ملا منصور و پیش کسوتان دیگر شان خواهد شد.
پس انتظار می رود برای برون رفت از زنده‌گی ذلت بار در چارچوب قوانین نافذه افغانستان به پروسه های صلح ، مردم سالاری ، آبادانی و سر فرازی ملت تان بپیوندید وبیشتر از این به دیوار خورده تکیه نزنید که فرجام خوب نخواهید داشت.
٢: جامعه جهانی، همکاران بین‌المللی افغانستان، کشور ها و سازمان‌های مدعی مبارزه باتروریسم را مخاطب قرار داده تأکید مینماییم که سال هاست که مصادق و شواهد عینی، بالفعل و بالقوه زیاد به دست آمد که تبیین کننده حمایت قاطع معنوی و مادی سازمان استخباراتی و حکومت پاکستان از طالبان بود که مرگ اسامه، ملاعمر ، ملامنصور در خاک آن کشور نمونه های بارز از حمایت صریح می تواند عنوان شود.
پس در کنار تعقیب افراد وشخصیت‌های حقیقی درج در لست سیاه تقاضا می‌گردد تا طبق موازین بین المللی و اصل مسوولیت بین المللی دولت ها سازمان استخباراتی پاکستان را به عنوان شخصیت حُکمی و حقوقی مداخله گر در امور حاکمیت ملی و ناقض اصول و موازین بین المللی در لست سیاه قرار داده و به عنوان تربیت‌گاه، تجهیز گر و صادر کننده تروریسم و انتحاری تحت تعقیب جدی قرار گرفته در مطابقت با مقتضیات منشور سازمان ملل متحد به مثابه حکومت و سازمان خاطی و مُخل نظم، صلح و امنیت برخورد جدی و قانونی صورت گیرد.
٣: از فداکاری نیروهای دفاعی و امنیتی کشور به عنوان پاسداران و فرزندان صدیق وطن تشکر نموده از اقدامات صلح‌جویانه حکومت وهمه نیروهای فعال سیاسی و شکیبایی آحاد شهروندان به هدف رسیدن به استقرار صلح و ثبات در روشنائی اسناد تقنینی نافذ استقبال نموده پیشنهاد می‌گردد که در مسایل مهم کشور اصل إجماع، تفاهم ملی و مشارکت شهروندان را از یاد نبرند.
۴: با احترم به پیشینه فرهنگی، جغرافیایی و مشترکات دو ملت و تاکید بر تقویت اصول حسن همجواری از حکومت پاکستان واضح و جدی می‌خواهیم تا از تربیت تروریسم، تجهیز و فرستادن آن به داخل کشور اجتناب نموده و دست شوم مداخله گرایانه خویش را جمع کند در غیر آن آسیب های جدی را در سطوح داخلی، منطقه‌یی و جهانی متحمل شده و تاوان کلان پرداخت خواهد کرد.

با احترام
شورای حراست و ثبات افغانستان
٨ جوزا ١٣٩۵

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.