نماینده‌گان مجلس: بودجه هفته آینده تصویب می‌شود

گزارشگر:سه شنبه 21 جدی 1395 - ۲۰ جدی ۱۳۹۵

شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که کار مشترک روی طرح بودجه ۱۳۹۶ نهایی شده و این سند هفته آینده با درج پیشنهادات نماینده‌گان از سوی وزارت مالیه، دوباره به مجلس معرفی و تصویب خواهد شد.
نماینده‌گان مجلس می گویند که آخرین نشست مشترک نماینده‌گان مجلس با وزارت مالیه دیروز برگزار شده و در آن روی طرح نهایی سند بودجه موافقه صورت گرفته است.
منورشاه بهادری یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “پیشنهادات اصلاحی نماینده‌گان در سند بودجه در آخرین نشست مشترک که روز گذشته برگزار شده بود، مورد قناعت وزارت مالیه قرار گرفته است”.
آقای بهادری افزود که وزارت مالیه هفته آینده پس از درج پیشنهادات نماینده‌گان در سند manegar-3بودجه، این سند را دوباره به مجلس معرفی کند تا مورد تصویب قرار گیرد.
به گفته وی، نماینده‌گان پروژه های جدید را در سند بودجه ملی پیشنهاد کرده اند که قابل تطبیق خواهند بود.
پیش از این سند بودجه به دلیل عدم توازن در اختصاص بودجه های انکشافی در ولایات، از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده بود.
در همین حال، عبدالقادر زازی وطن دوست عضو دیگر مجلس می گوید که در نشست های که کمیسیون مالی و بودجه مجلس با اشتراک تمامی نماینده‌گان با وزارت مالیه داشت روی توازن در اختصاص بودجه های انکشافی در ولایات بحث شده است.
آقای زازی نیز ابراز امیدواری کرد که سند بودجه ملی هفته آینده از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب خواهد شد.
بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۶ در حالی تا هنوز تصویب ناشده باقی مانده است که ۲۰ روز از سال مالی جدید(۱۳۹۶) می گذرد و قرار است اواخر هفته آینده اعضای شورای ملی به رخصتی های ۴۵روزه زمستانی بروند.
گفته می شود، پیش از این برخی ادارات دولتی به بهانه عدم تصویب بودجه، اجرای معاشات کارمندان دولتی را به تاخیر انداخته اند؛ اما مجلس نماینده‌گان می گوید که بر اساس قانون، معاشات کارمندان دولتی در صورت عدم تصویب بودجه هم مطابق به بودجه سال قبل پرداخته می شود و هرگونه تاخیر در این مورد خلاف ورزی از قانون است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.