از نگـرانی تـرامـپ تـا راه حـل مـا

گزارشگر:یک شنبه 15 اسد 1396 - ۱۴ اسد ۱۳۹۶

در این روزها کاخ سفید سر گرم بحث روی وضعیت افغانستان است و دونالد ترامپ هم از وضعیتی جنگ در افغانستان شاکی. ترامپ در یک نشست امنیتی با مشاوران نظامی خود گفته بود که امریکا در جنگ افغانستان برنده نیست و او از عدم پیشرفت نظامی این کشور در این جنگ انتقاد کرده و تأکید کرده است می‌خواهد بداند که چه زمانی جنگ در افغانستان پایان خواهد یافت.
ترامپ پیشتر هم به مشاوران خود گفته بود که می‌خواهد بداند که چه زمانی جنگ در افغانستان پایان خواهد یافت. جنگ امریکا در افغانستان که در واقع جنگ جهان در برابر تروریزم در نظم نوین جهانی است طولانی ترین جنگ در تاریخ مبارزات خارجی امریکاست. همین سبب شده است که هم مردم امریکا دولت را فشار بدهند و اخیرا دولت هم دست به یافتن راهی بزند و رییس جمهور سوال‌هایی را مطرح کند.
اما آیا هنوز ترامپ می‌خواهد که جنگ در افغانسان نتیجه‌بخش باشد و براستی به دنبال عوامل ضعف می‌گردد. ترامپ آیا نمی‌داند که مبارزه با تروریزم در طی بیست و پنج سال اخیر از مردمان افغانستان بیشتر از هر جایی قربانی گرفته است و در ین حال در بیست و پنج سال اخیر به خصوص درهفده سالی که از حضور نیروهای امریکا در جنگ باتروریزم در افغانستان می‌گذرد، پاکستان از عوامل اصلی ادامۀ جنگ و خفظ طالبان در افغانستان است.
از جانب دیگر، ترامپ نمی‌داند که جنگ با تروریزم با همه پیچیده‌گی‌هایی که دارد به یکی از فرایندهای پول‌آور و به یکی ازکانال‌های اقتصادی تبدیل شده است و کشورها و شرکت‌ها و گروه‌های مختلف شریک در آن درامدهای زیادی از این رهگذر دارند.
آیا ترامپ نمی‌داند آنانی که از غرب آمده و به قدرت رسیده‌اند نمی‌خواهند که طالبان نابود شوند؛ زیرا آنان می‌خواهند که طالبان را در یک سطح خاصی از توانایی‌ها حفظ کنند تا با آن بتوانند در تعاملات سیاسی استفاده ببرند که شرح آن در این ستون جایی ندارد.
این‌ها بخش‌های بسیار عمده‌یی از جنگ تروبزم در افغانستان اند که سبب حفظ طالبان و ادامۀ جنگ شده‌است. جدا از اینکه بازیگران امریکایی هم خودشان برنامه‌هایی برای طالبان دارند و با این گروه‌ها می‌توانند کنش‌های خاصی را اعمال کنند.
اگر به راستی ترامپ می‌خواهد که جنگ با تروریزم در افغانستان نتیجه بدهد، راه‌های زیادی در پیش رو دارد. از جمله فشار وارد کردن بر پاکستان تا از موضع عمق استراتیژیکش در افغانستان کوتاه بیاید. عدم حمایت از افرادی که به تقلب در افغانستان به قدرت رسیده‌اند و می‌خواهند که با تهدید نشان دادن قوت طالبان دیگر شاخه‌ها و مجموعه‌ها و حرکت‌های سیاسی و قومی را تهدید کنند. زیرا تازمانی که افرادی سیاسی صادق از رویه‌های دمکراتیک به قدرت نرسند این جنگ هم به سان بازی در هم تنیده ادامه میابد. زیرا در آن صورت اراده‌یی برای جنگ با طالبان دیده نمی‌شود و نیاز به حفظ آنان برای انحصارگران بیشتر مطرح می‌شود.
از جانب دیگر کاخ سفید باید روند مبارزه باروریزم را شفاف سازد و باید در برخی از برداشت‌ها، فهم‌ها و کارکردهای شان تغییرات بنیادین وارد کنند. مبارزه باترویزم با تکیه بر حلقه‌های استخباراتی و مافیایی داخلی و بیرونی نمی‌تواند راه به‌جایی ببرد، زیرا اکنون جنگ با تروریزم به کمپنی‌یی می‌ماند که از درک ریختن خون و کشتن‌های دوطرفه پول به دست می‌آورد و به سمت موهوم در حرکت است. بنابرین برای فایق آمدن در ای جنگ، در افغانستان صداقت امریکایی‌ها در ایجاد دولت‌داری موثر و مدرن در افغانستان بسیار ضروری است. تا حالا امریکا به دولت سازی در افغانستان فکر نکرده است و فقط نگاه روزمره و پروژه‌یی به این کشور دارد و در همین مسیر فقط از چند شخص حمیات می‌کند تا کشور و مردم افغانستان.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.