پیام احمدولی مسعود به مناسبت آغـاز یازدهمیـن سال نشـراتی مـاندگار

۱۶ حمل ۱۳۹۸

دقیق در شانزدهم حمل سالِ ۱۳۸۸ روزنامۀ ماندگار وارد کارزارهای رسانه‌یی کشور شد و امروز اولین گام به سمتِ یازده ساله‌گی‌اش را می‌گذارد. آن زمانی که روزنامۀ ماندگار را تأسیس کردم، در یک شرایط متفاوت‌تر از امروز، با اهداف بزرگ و تیم جـوان و متعهد آغاز به کار نمودیم تا بستری را برای شکل‌گیری یک فضای سیاسی سالم در کشور، باز کردن افق‌های جدید، ایجاد یک مفکورۀ باز در جامعه، توجه به رویکرد نقد و ارایۀ طرح‌ها برای دولت، ایجاد جسارت سیاسی در جامعه و بلند بردن سطح اطلاعات و آگاهی شهروندان ایجاد کنیم.
بستر اصلی این اهداف‌مان را در این روزنامۀ سیاسی و فرهنگی، حفاظت از ارزش‌های مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت‌محور مردم افغانستان، جهاد و مقاومت، معرفی و تقویت دموکراسی-مردم‌سالاری و دولت ملی، زمینه‌سازی انتخابات و تحول قدرت به روش‌های مسالمت‌آمیز، حمایت از ارزش‌های حقوق بشری، تأمین عدالت اجتماعی و تقویت توسعۀ همه‌جانبه در کشور شکل می‌داد. فرهنگ‌سازی و بازخوانی مسایل مبهم و غبارآلود تاریخی کشور از دیگر بخش‌های کاریِ ماندگار بود.
البته که در کنار همۀ درخشنده‌گی‌ها، ماندگار مانند هر رسانۀ دیگر ضعف‌ها و کاستی‌هایی داشته و دارد که امیدوارم خواننده‌گان ماندگار با نقدهای سالم این روزنامه را راهنمایی و تقویت نمایند. روی‌هم‌رفته ماندگار در ده سال گذشته با وجود فراز و فرودها، مشکلات و چالش‌های سختی که داشته است، مدیر مسوول آن آقای نظری پریانی و سایر همکاران عزیز و صمیمی ماندگار، همواره خطوط اساسی‌اش را حفظ کرد و هیچ‌گاه در چرخش روزگار به سمتِ دیگری منحرف نشد و آهسته و پیوسته تا این دم در مسیر اهدافی که داشت، ایستاده ماند.
تیم جوان ماندگار و کارمندان با دیانت آن با وجود مشکلات و نیازمندی‌های زنده‌گی که هرازگاهی دامنگیر همۀ مردمان این کشور می‌شود، روزنامه را به سیاه‌نویسی و فساد نکشانیدند و صرف به ارزش‌هایِ «ماندگار» ماندگار باقی ماندند. ماندگار طی مدت طولانی ده سال هیچ‌گاه mandegarپروژه‌یی و مقطعی عمل نکرد، ففط به ارزش‌های تعیین شده نگریست و برای وحدت مردم و وفاق ملی، همگرایی، هم‌صدایی و همپذیری کوشید و همیشه فریادگر نترس و صادقی در این سرزمین بود. و اما در خصوص خودم، در این‌همه مدتِ ده سال که به عنوان تهداب‌گذار و صاحب‌امتیاز آن قرار دارم، گذشته از تصویب شورایی خطوط اساسی آن، در کمتر موردی بوده باشد که نظرم را در خصوص نشر مطلبی اذعان کرده باشم. در مجموع سعی کرده‌ام که آزادی کار رسانه‌یی دست‌اندرکاران را به دور از دغدعه‌های سیاسی خودم نگاه دارم و چه بسا نشر مضمون و مقاله‌یی که ممکن با رویکرد سیاسی من تقابل داشته است و مواردی که شاید رضایتی به نشر آن نداشتم، اما از کنار آن به‌راحتی گذشتم.
ان‌شاءالله در آینده‌ها نیز ماندگار در همین مسیر اهداف و ارزش‌های متعالی گام‌های بلندی خواهد برداشت. اما قضاوت نهایی دربارۀ کار روزنامۀ ماندگار و نقش آن را به دوش چیزفهمانِ جامعه می‌گذارم تا آزادانه داوری نمایند و با پیشنهادهای رهنمودی و ارزشمندشان راه روزنامه‌نگاران این رسانه را هموارتر و ماندگار را ماندگارتر سازند.
با احتــرام
احمدولی مسعود
بنیان‌گذار و صاحب‌امتیاز روزنامۀ ماندگار

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.